Около 3,7 млн. декара гори, залесени върху земеделски земи, ще могат да бъдат изсичани само с разрешение от кметовете на населени места. Това предлагат от ВМРО в нов законопроект, който касае над 10% от всички български гори.

Той предизвика огромно неодобрение преди бъдещото му гласуване в комисията по земеделие в сряда. От инициативата „Зелени закони“ го нарекоха „скандален“ и призоваха депутатите да не го приемат. Мотивите им са, че чрез него ще се позволят бързи печалби на общините от дърводобив, а много населени места в страната ще останат без гори.

Проектът е внесен от Александър Сабанов от ВМРО. Той опитва да прокара спорната промяна чрез изменение и допълнение на Закона за пчеларството, с който обаче да се измени и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Според „Зелени закони“ – инициатива, която следи развитието и прилагането на законодателството в областите на климата, горите и биоразнообразието – кметовете имат интерес от промяната. Чрез нея няма да им се налага да прехвърлят самозалесилите се гори в земеделски земи в горския фонд, който се управлява от Закона за горите. Така ще могат да ги управляват като пасища, а чрез изсичането да печелят пари от евросубсидии за почистване на пасища.

Няма да има "отчетност, контрол и правила", пише авторът на сигнала от „Зелени закони“ Тома Белев.

Сега Законът за опазване на селскостопанското имущество (ЗОСИ) прехвърля контрола в ръцете на общините само за изсичане на отделни дървета – до 5 дървета могат да се отсекат с разрешение на кмета, а над 5 – с разрешение на началник на управление „Земеделие“. Отсичането на гори се разрешава единствено от специалистите с лесовъдско образование - по реда на Закона за горите.

„Близо 1/3 от тези гори са с възраст над 50 г., а в общини като Медковец, Кнежа, Никопол и Долна Митрополия представляват над 50% от наличните в района“, пишат от „Зелени закони“. „Близо 2 400 000 дка - или 2/3 от всички гори върху земеделски земи - са собственост на общините“.

От гражданската инициатива добавят, че законопроектът на ВМРО ще доведе не само до изсичането на стотици хиляди декари гори, но и до наказателни процедури на Европейската комисия. Причината – „неспазване на европейските директиви за опазване на биоразнообразието и новите изисквания на ЕК за увеличаване на залесената площ в европейските държави“.


АПИ оскъпи тол-системата с още 140 млн. - ще плаща на външни IT специалисти