Европейската комисия назначи Чарлина Вичева за новия ръководител на Генералната дирекция по морско дело и рибарство, като тя ще заема позицията от първи юни.

От септември 2016 досега българката изпълняваше длъжността за заместник-генерален директор на Съвместния изследователски център, а за пръв път става част от ЕК през 2009 - начело на генералната дирекция "Регионална и селищна политика".

Тя бе и директор по въпросите на интелигентния и устойчив растеж и Южна Европа и отговаряше за управлението на еврофондовете в редица държави членки. 

В продължение на 15 години Вичева е била част от публичната администрация в България, включително в ролята на пълномощен министър в постоянното представителство на страната ни в Брюксел. Занимавала основно с въпроси от областта на селското стопанство и е участвала активно в преговорите за присъединяването на България към ЕС. Между 2000 г. и 2004 г. е оглавявала преговарящия екип в областта на селското стопанство и развитието на селските райони, безопасността на храните и рибарството.

Главната дирекция "Морско дело и рибарство" цели да гарантира устойчивото използване на океанските ресурси на процъфтяващото бъдеще на крайбрежните общности и риболовния сектор, да популяризира морските политики, да стимулира устойчива синя икономика, както и да насърчава управлението на океаните на международно равнище.

Прочети