Депутати от ГЕРБ, начело с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, внесоха проекта за Закона за мерките по време на извънредното положение.

Проектът включва всички противоепидемични мерки в търговските обекти от последната заповед на министър Кирил Ананиев, като добавя:

- забрана за провеждането на командировки и професионални обучения в страната и чужбина;

- забрана за свижданията в затвори и арести, и забрана за извеждане на лишените от свобода за работа на обекти извън местата за лишаване от свобода;

- задължително сключване на медицинска застраховка за всички български граждани, планиращи пътувания извън страната.

Депутатите предлагат министърът на здравеопазването да има право да налага и допълнителни по-тежки мерки по препоръка на Националния оперативен щаб. Вписаните ограничения в закона представляват минималното ниво на извънредното положение.

Законът за извънредното положение въвежда още спиране на всички процесуални срокове по висящите съдебни, арбитражни, административни и изпълнителни производства с изключение на наказателните производства.

Наказания за отказана помощ и за всяване на паника

В НК се предлага текст, според който - ако лице, което упражнява медицинско занятие, или лице, което е било длъжно да окаже помощ на болен, не окаже помощ по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, свързано със смъртни случаи, наказанието е пробация до 1 година или глоба от 300 до 1000 лв.

Предаването на невярна информация за разпространението на заразителна болест се наказва с лишаване от свобода до 3 години и глоба от 1000 до 10 000 лв.

Без запори на заплати, пенсии и сметки на физически лица

- всички обявени процедури за публична продан и въвод във владение от държавни и частни съдебни изпълнители. След прекратяване на извънредното положение тези производства се образуват и обявяват наново

- спира се налагането на запори на банкови сметки на физически лица, на запори върху трудови възнаграждения и пенсии.

- спира се извършването на описи на движими и недвижими вещи, собственост на физически лица.

Ограничават се ноотариалните удостоверения само до спешни и неотложни заверки. Нотариалната камара е длъжна да осигури поне един дежурен нотариус за съответния нотариален район при спазване на санитарно-хигиенните изисквания.

Въвеждат се и допълнителни правомощия на управляващите органи на средствата от европейските фондове, така че да могат да изменят договори, да отпускат безвъзмездна финансова помощ по опростени правила, да увеличават общия ресурс по операциите над одобрените нива и др.

Нови правила за работодателите и служителите

В Кодекса на труда се правят промени, които въвеждат правото на работодателя да възлага на работницика/служителя - без негово съгласие - да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние.

При обявено извънредно положение работодателят ще може да преустанови работата на предприятието, на част от него или на отделни работници за целия период или за част от него до прекратяване на извънредното положение.

Служтелите, чиято работа е преустановена в този период, имат право на брутното си трудово възнаграждение.

Когато работата на предприятието е преустановена със заповед на държавен орган по време на извънредното положение (напр. спортните зали или големите търговски обекти) - работникът/служителят има право на обезщетение в размер на 50% от брутната заплата, но не по-малко от 75% от минималната работна заплата в страната. Обезщетението се изплаща от работодателя.

Работодателят ще има право да установи непълно работно време за работниците и служителите си по време на извънредното положение.

Ако предприятието е спряно със заповед на държавен орган по време на извънредното положение, работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на служителя си без негово съгласие (вкл. на работник/служител, който не е придобил 8 месеца трудов стаж) по време на преустановяването на работа. Служителите, които са изчерпали годишния си платен отпуск, може да бъдат пускани в неплатен отпуск в тези случаи.

Работодателят е длъжен да разрешава ползването на платен и неплатен отпуск при извънредно положение на определена категория хора:

- бременна работничка или служителика, работничка в напреднал етап на лечение ин-витро;

- майка или осиновителка на дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждания независимо от възрастта му;

- служител - самотен баща или осиновител на дете до 12-годишна възраст / дете с увреждане независимо от възрастта;

- служител под 18-годишна възраст;

- служители с трайно намалена работоспособност от 50% или над 50%.

- служители с право на закрила при уволнение по чл. 333, ал. 1, т.2 и 3 - т.е. трудоустроени работници или работници, боледуващи от болести по наредбата на министъра на здравеопазването.

При наличие на форсмажорни обстоятелства може да се въведе работа от разстояние и за част или за всички държавни служители.

Промени се предвиждат и в Кодекса за социално осигуряване - спиране или удължаване на нормативно определените сроквове за осигурените лица и пенсионерите, както и въвеждане на електронен оборот.

С 6 месеца се удължават сроковете на валидност на личните документи на български граждани (лична карта, шофьорска книжка), които изтичат между 1 януари и 31 октомври 2020 г. Същото важи за сроковете на валидност на документите за пребиваване на чужденци в България.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Хърватският президент скочи в собствения си капан. Получи забрана да е премиер

Зоран Миланович отказа да напусне поста си, за да участва в кампанията

16:47 - 19.04.2024