На 2 април 2023 г. ще гласуваме на парламентарни избори за пети пореден път в рамките на две години. Четвъртият предсрочен вот ще определи кои ще са депутатите в 49-ото Народно събрание.

Този път изборите ще изглеждат по по-различен начин в сравнение с тези през октомври 2022 г. заради промените в Изборния кодекс, приети в миналия парламент. Сред тях са връщането на хартиената бюлетина като опция за гласуване и отпадането на тъмните стаички.

"Булевард България" събра на едно място всичко, което трябва да знаете за начина, по който се провеждат изборите, как се гласува с машина и как с хартиените бюлетини, как се отбелязва преференциален вот за кандидат от избраната листа, как да откриете избирателната секция, в която можете да подадете гласа си, какви са изискванията за вот чрез подвижна урна, ако сте с увреждания, непозволяващи да отидете до секцията, по кое време можете да гласувате, как се гласува в чужбина.

В предсрочните избори участват общо 21 партии и коалиции.


Имам ли право да гласувам на изборите?

В изборите могат да гласуват всички лица, които имат българско гражданство, навършени 18 години към дата на изборния ден, не са поставени под запрещение и не изтърпяват присъда за лишаване от свобода. Нужна е валидна лична карта, която се представя на място, или документ от МВР, че е подадено заявление за изваждане на лична карта от съответния избирател.

Как се гласува?

На тези избори избирателите ще могат да изберат дали да гласуват с машина или с хартиена бюлетина. Общо 9 363 секции в страната ще разполагат с по едно устройство за гласуване. Гласуването с машина е равностойно на гласуването с хартия и избирателят трябва да избере само един от двата варианта.

Само хартиенa бюлетини (т.е. няма да има опция за избор на начина на гласуване) ще се използва в избирателни секции с по-малко от 300 регистрирани избиратели, както и в секциите в лечебни заведения, домове за възрастни хора и други специализирани институции, в арести и в секциите на плавателни съдове под български флаг.

Как се гласува с машина?

При гласуването с машина работите с дигитализиран вариант на бюлетината, която се появава на тъчскрийн екран. Преди това член на секционната комисия трябва да ви предостави карта - подобна на дебитна, която се поставя в процеп в долния край на екрана. Картата активира устройството. Когато се изобрази бюлетината, разгледайте я, потърсете името и номера на избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не откривате избора си на първа страница, натиснете бутона "Следващ", който ще ви пренасочи към втората страница от бюлетината. Възможно е да изберете и опцията "не подкрепям никого".

Когато откриете своя избор, натиснете с пръст квадратчето с номера на партията, коалицията, независимия кандидат или "не подкрепям никого" в бюлетината. Номерацията е според жребия, изтеглен от ЦИК. На екрана вашият избор ще е отбелязан с Х и ще е с по-тъмен цвят от останалите.

След това при желание, можете да отбележете и преференция за конкретен кандидат от листата, която вече сте подкрепили. Кандидатите според подредбата им в бюлетината са под номера 101,102, 103 и т.н., изписани в кръгче според броя на имената в листите. Трябва да натиснете кръгчето, в което е изписан номерът на вашия предпочитан кандидат. Отбелязването на преференция не е задължително.

След като сте готови с отбелязването на вота, натиснете бутона "Преглед" на екрана на машината. Ще се визуализира вашият избор. Ако видите несъотвествие или решите да го промените, можете да натиснете бутона „Промени избора“. Така ще се върнете в началото на първата страница и може да промените вота си. Това можете да направите веднъж.

Ако при прегледа всичко е наред, натиснете бутона "Гласуване", за да дадете своя глас. Изчакайте машината да отпечата разписка, която след това трябва да сгънете и да дадете на член на Секционната избирателна комисия (СИК), която да я подпечата, преди да я пуснете в непрозрачна кутия. Подпечатването е нововъведение. Подписвате се в избирателния списък.

В края на изборния ден, машинният вот се отчита чрез ръчно преброяване на пуснатите в урната разписки от машината.

Как се гласува с хартиена бюлетина?

При гласуване с хартия ще получите отпечатана бюлетина, на която се поставя печат в обозначеното за това място. Погледнете дали бюлетината е чиста - няма следи от поставяне на знаци или други отличителни белези. След това се отправяте към мястото за гласуване, като имате предвид, че вече по закон ги няма познатите от миналото тъмни стаички. Сега ще има само параван за опазване на тайната на вота.

С химикалка, пишеща задължително в син цвят, отбелязвате със знак "Х" или "V" предпочитаната партия, коалиция, независим кандидат или "не подкрепям никого".

Как се гласува с хартиена бюлетина?

Знакът се поставя в рамките на квадратчето с номера на избраната формация, независим кандидат или опцията "не подкрепям никого". Със същия знак в дясната част на хартиената бюлетина можете да отбележите преференция за даден кандидат от вече избраната листа. Подредбата на кандидатите и съответният им номер, изписан в кръгче на бюлетината, трябва да са разпечатани и залепени на видно място в секционната избирателна комисия. Знакът се поставя в рамките на кръгчето с избрания номер.

След като направите това, сгънете бюлетината така, че вотът ви да остане скрит, а специалното място за втори печат да остане отгоре. Преди да пуснете бюлетината в урната, вторият печат трябва да бъде поставен от член на СИК и да бъде откъснат хартиеният отрязък от бюлетината, който се пуска в отделна непрозрачна кутия. Ако дори едно от условията не е изпълнено, рискувате вотът ви да бъде обявен за невалиден!

Докога мога да гласувам?

Изборният ден отново ще започне в 7.00 ч. и ще завърши в 20.00 ч. Ако след този час пред секциите има чакащи, гласуването може да бъде удължено, но с максимум един час - до 21. 00 ч.

Къде трябва да гласувам? Коя е избирателната ми секция?

Всеки български гражданин с избирателни права може да провери номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува на изборите. Това може да стане по следните начини:

 • Онлайн чрез справка в сайта на ГРАО. За целта трябва да посочете ЕГН, име, както и цифри от автоматично генериран код.
 • Като изпратите SMS на номер 18429 – номерът е един за всички мобилни оператори и съобщението е на цена от 0,25 лв. без ДДС. Ще получите обратен SMS с номера и адреса на стоята секция.
 • Проверка може да се направи и на единния номер 0800 1 4726 - избира се безплатно от територията на страната.

Гласуването се извършва по постоянен адрес - този, записан в личната карта - в рамките на страната. В чужбина избирател може да пусне гласа си във всяка разкрита за целта секция - без ограничение.

Мога ли да гласувам по настоящ адрес?

На 2 април можете да гласувате и по настоящ адрес, само ако до 18 март 2023 г. сте подали заявление за това в общината, в която сте регистриран по настоящ адрес. Заявления, подавани за предишни избори, не важат.

Членовете на секционни комисии и застъпниците на партиите могат да подадат вота си в секцията, в която са разпределени, срещу показване на удосторение заа функцията им.

Избори

Аз съм на почивка/в командировка и ще съм в чужбина на 2 април - мога ли да гласувам?

Да. Може да гласувате, в която и да е секция в чужбина, като предоставите документ за самоличност. Не е необходимо предварително подадено заявление. Изисква се само попълване на декларация, че няма да гласувате и на друго място, а името ви се дописва ръчно в избирателния списък.

Аз съм българин в чужбина - как мога да гласувам?

Извън страната избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с българска лична карта, паспорт, военна карта (ако е военнослужещ) или моряшки паспорт (ако е член на екипаж на кораб). Не се допуска гласуване с шофьорска книжка.

Избирателни секции извън страната се образуват:

 • където има дипломатическо или консулско представителство на Република България;
 • в местата, в държавите, за които са подадени не по-малко от 40 заявления от избиратели за гласуване в определено място;
 • в местата, в които на произведените в последните 5 години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;
 • по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40.

Окончателният списък със секции в чужбина и техните адреси са публикувани в страницата на ЦИК в раздел „Гласуване извън страната“, както и в интернет страниците на дипломатическите представителства на България и на МВнР.

Аз съм студент: Мога ли да гласувам в населеното място, в което уча, ако то е различно от постоянния ми адрес?

Ученици, студенти и докторанти (в това число и курсанти и дипломанти), които са в редовна форма на обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес. За целта те трябва да представят:

 • документ за самоличност;
 • ученическа или студентска книжка, надлежно заверена от учебното заведение за съответната учебна година или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
 • декларация от ученика, студента или докторанта по образец от изборните книжа, която се предоставя от СИК.

Студентите в първи курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

Аз съм човек с увреждания. Как мога да гласувам?

Хората с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в избирателната си секция според адреса им, могат да направят това чрез подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявления за това изтече на 13 март и от тази опция могат да се възползват само хората, които вече са подали заявление или тези, които са поискали вотът им да бъде по този начин до 27 март - но тогава само в случаите, в които в съответното населено място вече е образувана подвижда урна.

Къде мога да гледам видеонаблюдението от изборите?

На предстоящите избори за първи път ще бъде осъществено видеонаблюдение на преброяването на бюлетините след края на изборния ден. Ще се снима попълването на изборните протоколи и преброяването на бюлетините. Процесът ще се предава на живо в по-голямата част от секциите.

За целта е създадена специална платформа - evideo.bg. На нея ще се визуализира картата на България, която е разделена на районни избирателни комисии. Чрез търсачка гражданите могат да намерят всяка една избирателна секция и да наблюдават броенето на бюлетините в нея.

За секциите, в които стриймингът няма да бъде възможен, броенето на бюлетините ще може да бъде наблюдавано по-късно на запис. Записите от всички секции ще бъдат качени на същата платформа, след като устройствата за снимане бъдат предадени на ЦИК.

Кои са партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите?

 • 1. БСП за България
 • 2. ГЕРБ-СДС
 • 3. Възраждане
 • 4. Има такъв народ
 • 5. Народна партия истината и само истината
 • 6. Неутрална България
 • 7. Българско национално обединение
 • 8. Заедно
 • 9. Български национален съюз – Нова демокрация
 • 10. Национално движение за стабилност и възход
 • 11. Консервативно обединение на десницата
 • 12. Продължаваме Промяната – Демократична България
 • 13. Движение за права и свободи
 • 14. Левицата
 • 15. Български възход
 • 16. Мир
 • 17. Българска социалдемокрация – Евролевица
 • 18. Български съюз директна демокрация (БСДД)
 • 19. Глас народен
 • 20. Социалистическа партия „Български път"
 • 21. Вън от ЕС и НАТО

Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

БСП се закани да внесе вот на недоверие срещу служебния кабинет заедно с "Възраждане"

Корнелия Нинова поиска президентът Румен Радев да смени служебния премиер

11:18 - 17.04.2024
Важно днес

Пеевски призова президента да подпише указа за смяната на външния министър

Той обяви, че решенията за състава на кабинета се вземат от служебния премиер

10:55 - 17.04.2024
Спорт

За талисманите, футбола и сбъдването на 11 детски мечти

След по-малко от два месеца целият свят отново ще бъде завладян от магията на футболa. На 14 юни започва Европейското първенство, което тази година ще се проведе в Германия, а това гарантирана, че лятото отново ще бъде изпълнено с всякакви горещи емоции и

10:34 - 17.04.2024
Важно днес

Транспортна стачка в Гърция спря железопътните и морски превози

Протестиращите настояват за по-високи заплати, за да се справят с нарастващите разходи за живот.

10:24 - 17.04.2024
Спорт

Виктория, която мразеше бягането, но се оказа много добра в него

Физическа почивка чрез работа, психическа почивка чрез спорт

08:16 - 17.04.2024