Над 80% от блоковете в София нямат мълниезащита

Инсталациите са отстранявани по време на покривни ремонти

11:43 - 28.09.2022