Важно днес

България емитира външен дълг за 5 млрд. лв.

Книжата са в две емисии - 10-годишни и 30-годишни

12:49 - 16.09.2020