Оттеглянето на Русия от градовете покрай Киев разкри зверства срещу цивилни

Град Буча бе наречен "Нова Сребърница" по аналогия с Босна от 1995 г.

08:46 - 03.04.2022