Всички дейности по европроект за почти 12 милиона лева в Национален парк "Рила" ще бъдат спрени по нареждане на премиера Бойко Борисов. Причината: сигнал за използването на багери и тежка строителна техника в района на едно от Седемте рилски езера - Бъбрека. 

Вицепремиерът Томислав Дончев е изпратил писмо до министъра на околната среда и водите Емил Димитров, в което посочва да спрат всички дейности по проекта "Устойчиво управление на национален парк "Рила" - втора фаза". Дейностите по проекта ще бъдат спрени до приключване на проверката, която трябва да установи дали се пазват всички разпоредби и стандарти.

Проектът "Устойчиво управление на Национален парк "Рила" II-ра фаза" е одобрен през август 2018 г. и е с 5-годишен срок на изпълнение. Една от дейностите по проекта е опазване, поддържане и възстановяване на природни местообитания, включително рехабилитация и изграждане на противоерозионни съоръжения на туристически пътеки. 

Кадри от участъка показват, че се полага трошенокаменна настилка, а някои от тежкотоварните машини, които превозват материалите, са разкопали съществуващите пътеки. 

По-рано във вторник вицепремиерът Томислав Дончев нарече "грозно" засипването на чакъл около рилските езера. 

"Също грозно би било, ако по маршрута Ком - Емине се изгради подобна пътека за улеснение на повече туристи. Слава богу това не би било възможно по билото на Стара планина", коментира той в bTV. 

Процедурата за строителство и инженеринг по проекта е спечелена от "Юнайтед Пропърти Груп" ЕООД. Официален едноличен собственик на дружеството е Христо Янков, който по информация на "Капитал" е племенник на бившия депутат от ДПС Илия Илиев (председател на ДРОМ). 

Проектът е финансиран с 85% средства от Европейския съюз и 15% от държавния бюджет. До момента са разплатени суми за малко над 6,3 млн. лв. 

Прочети