Снимка: © БНБ

Държавата пое още 200 милиона лева нов дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е втората емисия за годината, като този път на инвеститорите бяха предложени петгодишни книжа. Общият нов дълг от началото на 2021 достигна половин милиард лева, след като точно преди седмица бяха поети 300 милиона от вътрешния пазар.

Облигациите, продадени на днешния аукцион, постигнаха отрицателна доходност. Среднопретеглената ѝ стойност е минус 0,17 на сто, гласят съобщенията на финансовото министерство и БНБ.

Продадените ценни книжа са за 200 милиона лева - или първоначално обявената сума, а лихвата по тях е нулева. Общият размер на подадените поръчки надхвърли 420 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие от 2,1.

От страна на участниците беше отчетен висок интерес, пишат от финансовото министерство. Както преди седмица, когато бяха продадени държавни ценни книжа за 300 милиона лева, най-голям е интересът от страна на банките - 63%, следвани от застрахователните дружества с 24%, пенсионните фондове – 8%, и други инвеститори с 5%.

Максималният нов дълг в края на 2021 може да бъде 4 милиарда и 500 милиона лева, гласи Законът за държавния бюджет.

Прочети