SAP Labs България: В сърцето на облачните технологии Снимка: © SAP Labs

Наскоро в София българският развоен център на водещия световен доставчик на бизнес софтуер SAP – „SAP Labs България“, проведе регулярната си вътрешна конференция с обзор на актуалната стратегия и постижения на компанията, и очертаване на непосредствените цели за развитие. Специални гости на събитието бяха Ева Зауке, изпълнителен вицепрезидент и глобален ръководител на SAP Enterprise Adoption и Майкъл Амелинг, старши вицепрезидент, ръководител на Intelligent Enterprise & BTP Foundation.

Използвахме случая да поговорим с тях за стратегическите приоритети на компанията, впечатленията им от дейността на местните екипи и ключовата инвестиция в нов и модерен офис в София.


Облачните технологии са една от най-динамично развиващите се сфери през последните години, без които дигиталната трансформация на бизнеса вече изглежда невъзможна. В днешната икономика, базирана на данните, те са ключът към растежа на компании от различни сектори. Помагат им да оптимизират работата си, да ускорят иновациите си и да бъдат в крак с нуждите на своите клиенти.

Числата са повече от добра илюстрация за бурното развитие на глобалния пазар – от 569 млрд. долара през 2022 г. той се очаква да достигне почти 678 млрд. долара през 2023 г., а до 2030 г. вече да надхвърля 2,4 трлн. долара, според данни на Fortune Business Insights.

Сред световните лидери в облачните технологии е SAP, а стратегическа роля за това играе българският екип на международната компания. У нас се намира най-бързо разрастващият се развоен център на гиганта в Европа – „SAP Labs България“, където вече над две десетилетия се разработват ключови приложения за клиенти от цял свят.

„Локацията ни тук е от стратегическо значение за нас“, казва Ева Зауке и припомня дългата история на българското звено. Тук са едни от първите специалисти на компанията по Java и прилагането на програмния език в сървърните технологии, а разработената от тях платформа се развива, използва и продава и до днес.

Ева Зауке, изпълнителен вицепрезидент и глобален ръководител на SAP Enterprise Adoption. Sab Labs Bulgaria

Ева Зауке е част от организацията за разработка на продукти на SAP и ръководи глобален екип в няколко държави, включително в България.

Работата им, наред с други неща, е свързана с това да приведат цялото портфолио от услуги на компанията в такъв вид, че те да могат да се ползват едновременно глобално и локално. Идеята е, че фирмите, решили да мащабират дейността си на различни международни пазари, се сблъскват с куп местни нормативни изисквания.

Пример е формирането на възнагражденията на служителите. „То се изчислява по специфични правила в различните държави и ние трябва да отразим това законодателство във ведомостите за заплати например или във финансовите приложения“, казва Ева Зауке. Това дава хоризонт на компаниите да функционират по-лесно и сигурно на различни места по света.

Експертизата на местните екипи несъмнено е в основата на разрастването на „SAP Labs България“ и по тази линия. Освен отличните IT умения на българските специалисти, Ева Зауке обръща внимание, че кадрите тук са „любопитни, но и ангажирани с изпълнението, искат не само да имат добри идеи, но и да спомогнат за осъществяването им в реалната бизнес практика с цел да увеличат добавената стойност за клиентите.“.

„Те се открояват със своите силни технически умения и опит в различни езици за програмиране, разработване на софтуер, управление на бази данни и системна администрация. Нашите колеги в България разбират значението на сътрудничеството и работата в екип. Те са отлични комуникатори и умеят да работят в многофункционални екипи. Техният открит и конструктивен стил на колаборация спомага за създаването на положителна работна среда и подобрява резултатите от проектите“, обяснява Майкъл Амелинг.

Майкъл Амелинг е част от висшия мениджмънт на SAP, а наскоро бе назначен и за изпълнителен директор на SAP Labs Dresden в Германия. Една от целите му е да създаде устойчиви инкубатори за иновации на бъдещето. „Затова трябва да се ангажираме с колегите тук, в България, и на други места, за да споделяме най-добрите практики и да говорим за това как можем да си сътрудничим още по-тясно.“

„Съвсем наскоро започнахме работа с глобален клиент с централа в България, за да стартираме първите му мащабни проекти за облачна трансформация. Това е знаково постижение за колегите тук“, коментира Амелинг, обръщайки отново внимание на стратегическото значение на „SAP Labs България“ в голямата картина за компанията.

Какво всъщност правят българските екипи

Говорейки за дигитализация на работни процеси в едно предприятие, в основата ѝ са облачни платформи като бизнес технологичната платформа на SAP (SAP BTP).

„Екипите в България допринасят значително за много критични аспекти на платформата и нейното непрекъснато развитие“, казва Майкъл Амелинг и обръща специално внимание на приложенията както в Cloud Foundry и Kubernetes, така и в собствената инфраструктура на SAP.

Всъщност развойните екипи правят всичко – от управлението на инфраструктурата в облака, през услугите, добавящи стойност, до предоставянето на тази стойност на мобилно устройство за още по-лесно и безпроблемно потребление.

В момента десетки хиляди клиенти и партньори използват SAP BTP, за да управляват бизнеса си. Много от тях са внедрили базовите си бизнес процеси в основната ERP система. Когато изникне нов проект или ново изискване, което налага необходимостта от разширяване на съществуващата система, клиентите имат две възможности – да модифицират ядрото (самата ERP/SAP S/4HANA система) или да извършат промените, като използват SAP BTP, без да засягат ядрото. Логично, втората опция е за предпочитане и отразява предимствата на облачната платформа.

В облака клиентите могат да използват над сто SAP BTP услуги, могат да интегрират и оркестрират източници на данни, технологии и решения, за да персонализират собствения си бизнес работен процес и да го направят по-гъвкав и съобразен с тяхната бизнес реалност.

„Накратко, българските екипи предоставят ключови услуги за основата на SAP BTP и са дълбоко ангажирани да подсигурят надеждността на платформата“, подчертава Майкъл Амелинг.

В приложенията за управление на финанси, човешки ресурси, покупки, снабдяване, които са разработени върху платформата, във все по-голяма степен се внедрява изкуствен интелект и машинно обучение, обяснява Ева Зауке.

Използваме случая, за да я попитаме за бъдещето на тези технологии, превърнали се в още по-гореща тема покрай пускането на потребителски инструменти като ChatGPT, и как те могат да намерят приложение в системите на компании като SAP.

Тя намира чатбота за любопитен и казва, че лично експериментира с него, но отбелязва, че на ниво компания – като SAP, която отговаря за над 100 000 клиенти и потребители в различни страни по света – трябва да се мисли по различен начин за технологията.

Всъщност SAP активно използва AI и машинно обучение, а през май тази година сключи стратегическо партньорство с Microsoft за достъп именно до езикови модели, като на първо време иновациите в тази област ще засегнат технологиите за управление на персонала. SAP си партнира и с другите големи в сферата на AI – IBM и Google, чиито разработки ще използва по линия на „умните“ асистенти и търсене.

„Така че SAP има стратегия в сферата на изкуствения интелект, но винаги в контекста на бизнеса, който клиентът прави, и това как да му бъде предоставена стойност.

„Интегрирането на изкуствения интелект трансформира начина, по който създаваме и предоставяме софтуер в различните индустрии. Разрастването на AI разкрива многобройни бизнес перспективи, включително разработване на интелигентни приложения, прилагане на прогнозни анализи и създаване на персонализирани услуги. Предприятията могат също така да използват AI за автоматизиране на процесите, получаване на полезна информация от данните, подобряване на преживяванията на клиентите и оптимизиране на операциите“, допълва Майкъл Амелинг.

„Облачното“ бъдеще

Дигитализацията всъщност е тема от години, а облачните технологии и Интернет на нещата (IoT), в съчетание с изкуствения интелект, са инструментите за това тя да бъде впрегната в полза на бизнеса. Компаниите в Централна и Източна Европа определено се ориентираха към тенденцията на дигитализация.

„Започнахме стъпка по стъпка, но сега те сe развиват много бързо“, посочва Ева Зауке. По думите ѝ облачните системи се възприемат от все по-широк кръг компании. Посочва стартъпите като пример за малки, но глобално ориентирани играчи, които търсят поле за изява в страни като САЩ, Китай, Германия.

„Забелязваме значително повишаване на осведомеността и приемането на облачните услуги. Водещите световни доставчици на облачни услуги разширяват присъствието си в региона на Централна и Източна Европа, което означава, че увеличават инвестициите си. С тези инвестиции се появяват модерни центрове за данни, стабилни мрежи и по-широка гама от облачни услуги за местния пазар. Присъствието на тези доставчици спомага за решаване на проблемите, свързани със сигурността на данните, съответствието и надеждността, като по този начин стимулира приемането на облачни услуги“, коментира Майкъл Амелинг.

Тази тенденция логично води към въпроса за разрастването на българското звено. „Непрекъснато търсим възможности“, казва той и дава пример с предстоящото откриване на нова и модернизирана офис сграда за екипите на „SAP България“ и „SAP Labs България“ в София.

„Това подчертава нашия ангажимент към колегите ни в България да засилим влиянието на SAP в региона.“

Откриването на новата сграда ще бъде през септември тази година и е знаково събитие, отразяващо напредъка, растежа и доверието. Бъдещото пространство ще бъде съобразено с концепцията на SAP за гъвкава работа. Предвидени са фокусирани работни пространства, зали за срещи и сътрудничество, както и пространства за екипна дейност и колаборация. „Колегите могат да работят отвсякъде, но ще имат и чудесно ново място, откъдето да развиват проектите си заедно“, отбелязва Ева Зауке.

„Откриването на новата сграда означава разширени възможности и ресурси за нашите колеги в България с най-съвременна инфраструктура, модерни технологии и подобрени съоръжения. Малко са локациите по света, в които сме закупили пространствата на нашите офиси, както е тук в София, затова новата сграда е символ на нашия дългосрочен ангажимент както към бъдещето на това място, така и към развитието на колегите ни в България.“


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Кейти Пери продаде музикалните си права и стана една от най-богатите жени в Америка

Поп звездата Кейти Пери скоро може да се нареди в списъка на Forbes за най-богати жени

18:10 - 23.09.2023

Украйна все пак може да получи ракетите с голям обсег ATACMS от САЩ

САЩ планират да предоставят на Украйна модерни ракети с голям обсег на действие

17:06 - 23.09.2023

Влияние, власт, скандали: Как Рупърт Мърдок основа медийна империя?

Историята за успеха и влиянието на медийния магнат Рупърт Мърдок

16:57 - 23.09.2023

Румен Велев остава началник на "Шейново" заради пропуск на Столичния съвет

Агенцията по вписванията отказа да назначи Таня Адреева за директор на "Шейново"

14:15 - 23.09.2023

Художник трябва да върне $77 хил. на музей, след като "сътвори" две празни платна

Йенс Хаанинг е получил парите, които да включи като физическа валута в произведенията си

13:25 - 23.09.2023

Божанов: Зловредна приставка е причината за премахнатите от Facebook постове на АЕЖ

Проблемът с премахнатите публикации с линкове към АЕЖ и Factcheck не е в модераторските практики

13:14 - 23.09.2023

ТВ водещата Мира Добрева е изписана от "Пирогов" след спешната операция

Журналистката благодари на лекарите на "Пирогов" и на бърза помощ

12:13 - 23.09.2023

Бербатов: Когато си прекалено самоуверен и мислиш, че знаеш всичко - допускаш грешки

Бившият нападател на "Манчестър Юнайтед" коментира серията от три поредни загуби на тима

11:30 - 23.09.2023

Антон Хекимян напуска bTV. Може да е кандидат за кмет на ГЕРБ?

Неговият пост временно ще заеме Ралф Бартолaйт

11:28 - 23.09.2023