Смъртността в България от втората половина на октомври насам рязко надскача данните от статистиката за същия период както на 2019, така и за последните 5 години. 

Това показват предварителните данни на Националния статистически институт. 

Данните са взети от Националния статистически институт. В менюто горе можете да направите сравнение между две или повече години по свой избор. 

Брой на смъртните случаи на пациенти с Covid-19: 

Данните са взети от всекидневните справки на Националния оперативен щаб (след 8 март, когато е отчетен първият положителен случай).

Сравнението между 2019 и 2020 г. показва, че първият по-сериозен пик на седмичната смъртност през текущата година е забелязан в последните седмици на месеците Юни и Юли. В този период започна и плавното повишаване на новите случаи на Covid-инфекция в страната, което достигна до около 245 случая на ден при седмично претегляне (десет пъти по-малко от нивото им в момента).

Поради закъснение в обработването на някои съобщения за смърт, броят на смъртните случаи през седмиците на 2020 г. ще се увеличава при всяко следващо генериране на справката