10% бонус, ако подадете полезен сигнал на НАП за неплатени данъци

Идеята е да се подпомогнат приходите в бюджета, предстои обществено обсъждане

08:17 - 31.05.2022