СУ отваря базите си за бежанци от Украйна, 550 преподаватели осъдиха военната агрсия на Путин

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е започнал да настанява бежанци от Украйна в две от базите си.

Университетът отваря Творческия дом в Китен и част от общежитието на Департамента за информация и усъвършенстване на учители в София, за да може да приюти украинските граждани, които са пристигнали в България след началото на войната на 24 февруари.

"Софийският университет работи в сътрудничество Културно-просветното дружество за връзки с бесарабските и таврийските българи „Родолюбец“. Първите бежанци от Украйна вече се настаняват", се казва в съобщението на СУ.

Междувременно 550 преподаватели от СУ, БАН, УНСС, Нов български университет, Великотърновския университет, Пловдивския университет, и други висши учебни заведения в страната се включиха в подписка, с която осъждат "бруталната военна агресия на диктаторския режим на Владимир Путин срещу суверенна Украйна и украинския народ".

"Няма и не може да има никакво оправдание за тази война, която вече разрушава украинските градове и отнема живота на невинни граждани: мъже, жени и деца.

"Войната, започната от президента на Руската Федерация – защото той носи цялата отговорност за това престъпно деяние – е предизвикателство срещу основните политически принципи и морални ценности на съвременна Европа. Войната срещу Украйна е война срещу Европа и всичко, което европейските общества и държави постигнаха след края на Втората световна война, за да няма никога повече унищожение на нашия континент", се казва в позицията, която беше инициирана от преподаватели и служители на СУ.

1. Аглая Маврова, гл.ас., ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

2. Адриан Георгиев, проф. д-р, ФНОИ

3. Адриана Миткова, доцент, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

4. Адриана Тафрова-Григорова, професор, Факултет по химия и фармация, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

5. Адриана Тангъчева, специалист връзки с обществеността, СУ

6. Албена Варсано, Център по компетентност "Clean&Circle"

7. Албена Вачева, проф. дн, ЮЗУ

8. Албена Георгиева, проф. д.ф.н. заместник-директор на ИЕФЕМ - БАН

9. Албена Миланова, доцент, ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", СУ "Св. Климент Охридски"

10. Албена Н. Мирчева-Жечкова, доцент, СУ

11. Албена Симова, гл. ас. д-р

12. Албена Стаменова, доц. д-р, ФСФ, СУ

13. Албена Танева, доц. д-р, ФФ, СУ

14. Алека Стрезова, гл. ас. д-р, Институт за исторически изследвания, БАН

15. Алекс Нушев, ФЖМК, хоноруван преподавател по Звуков Монтаж

16. Александра Александрова, д-р, ФСФ, СУ

17. Александра Соскова, проф. Дн

18. Александра Трифонова, гл. ас., ЦСВП "Проф. Иван Дуйчев", СУ "Св. Климент Охридски"

19. Александрия Генджова ФХФ доцент

20. Александър Алексиев, ФКНФ, СУ

21. Александър Кацарски, асистент, ЮФ, СУ

22. Александър Кънев, проф. дфн, ФФ, СУ

23. Александър Кьосев, проф. д-р, ФФ, СУ

24. Александър Петков, студент, ЮФ, СУ

25. Александър Сарафов, доцент, ГГФ, Софийски университет "Св. Кл. Охридски"

26. Александър Сисак Филисян асистент - демонстратор ФМИ СУ

27. Александър Харизанов, гл. ас. д-р, НАИМ-БАН

28. Александър Христов, асистент, Филологически факултет, ВТУ

29. Алексей Пампоров, доцент, ФФ-СУ и ИФС-БАН

30. Алесандро Марки, Медицински факултет, Софийски Университет

31. Амелия Личева, проф. дн ФСлФ, СУ

32. Ана Благова, координатор, Културен център

33. Ана Лулева, проф. д-р ИЕФЕМ-БАН

34. Анастас Пунев, главен асистент д-р, ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски"

35. Ангел Георгиев Ангелов, професор, ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски"

36. Ангел Игов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

37. Ангел Симеонов Калайджиев, професор, ЮФ, Софийски университет

38. Ангелина Вачева, проф. д-р, СУ, ФСлФ

39. Aнгелина Марковска, доц.д-р., ФФ, ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

40. Андрей Бояджиев, проф. д-р, ФСФ, СУ

41. Андрей Лунин, асистент, ИФ, СУ

42. Андрей Нончев, доцент, Общоикономически факултет, УНСС

43. Анелия Касабова, Доц. д-р ИЕФЕМ - Българска академия на науките

44. Анелия Манова, постдокторант ИЕФЕМ

45. Анелия Петкова, Филологически факултет, ВТУ

46. Анелия Стоянова, асистент д-р, Институт за исторически изследвания, БАН

47. Анета Димитрова, доц. д-р, ФСлФ, СУ

48. Ани Митева, гл. ас. д-р Юридически факултет

49. Анна Алексиева, гл. ас., д-р, Институт за литература – БАН

50. Анна Кочанкова, проф. Исторически факултет, Софийски университет

51. Анна Лазарова, ФКНФ, СУ

52. Анна-Мария Тотоманова, професор, д.ф.н., СУ

53. Антоанета Ангелова, асистент, ФКНФ, СУ

54. Антоанета Дончева, доц. д-р ПУ„П. Хилендарски“

55. Антоанета Робова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

56. Антония Господинова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

57. Ася Цанова, доцент, Медицински факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

58. Атанас Атанасов, доц. д-р, ФСФ, СУ

59. Атанас Петров, асистент, ЮФ на УНСС

60. Атанас Стаматов, проф., ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"

61. Атлиана Милева, гл.ас.д-р, ЮФ, СУ

62. Ахинора Балтакова, доц. д-р, ГГФ, СУ

63. Биляна Михайлова, доц. д-р, ФСлФ, СУ

64. Биляна Тодорова, доц. д-р, ЮЗУ "Неофит Рилски"

65. Бистра Господинова ФФ, СУ Климент Охридски

66. Бистра Мизова, доцент, ФП, СУ

67. Благовесна Йовкова, дод.д-р, Факултет по педагогика, СУ

68. Благой Узунов, доц. д-р, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

69. Божана Филипова, литературен сътрудник, ИЛ–БАН

70. Божил Христов, гл. ас. д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

71. Бойко Пенчев, доцент, ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски"

72. Борис Вунчев, доц. дфн, ФКНФ, СУ

73. Борис Стоянов, гл. ас. д-р, СУ

74. Борислав Борисов, гл. ас. д-р, Филологически факултет, ПУ

75. Борислав Гаврилов Гаврилов, професор, ИФ, СУ Св.Климент Охридски

76. Борислав Георгиев Ганчев, главен асистент, ЮФ на СУ

77. Боряна Антонова-Голева, д-р Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките

78. Боряна Кючукова-Петринска, гл. ас., ФКНФ, СУ

79. Боряна Михайлова, гл. ас., Филологически факултет, ВТУ

80. Боряна Мусева, доц. д-р, ЮФ, СУ

81. Боян Знеполски, професор, ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"

82. Валентин Маджаров, студент, Медицински факултет към СУ

83. Валентина Васева, доцент, д-р, ИЕФЕМ, БАН

84. Валентина Георгиева, доц. д-р, ФФ, СУ

85. Валентина Кънева, доц. д-р, ФФ, СУ

86. Валентина Шарланова, доцент д-р ИЕФЕМ-БАН

87. Валери Григоров, доц. в НАИМ-БАН

88. Ваня Еленкова, инспектор, ФФ, СУ

89. Ваня Лозанова-Станчева, проф., ГГФ, СУ

90. Ваня Нушева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

91. Васил Г. Райнов, д-р, проф. дн

92. Васил Караиванов, ас., Стопански факултет, СУ

93. Васил Крумов Петров, д-р по право, СУ, съдия в СРС

94. Васил Пандов, доц. д-р, ЮФ, СУ

95. Васил Самоковлиев, хон. преподавател по чешки език, ПУ

96. Василка Алексова, проф., ФСФ

97. Велислава Петрова, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

98. Велка Попова, проф. Факултет по хуманитарни науки, Шуменски университет

99. Венера Матеева-Байчева, доц.д-р СУ "Св.Климент Охридски"

100. Венцислав Данчовски, гл.ас., ФзФ, СУ

101. Венцислав Каравълчев, гл. ас. д-р, СУ

102. Венцислав Петров, доц. д-р ЮФ на СУ

103. Венче Младенова, ас., ФКНФ, СУ

104. Вера Георгиева, хоноруван преподавател, СУ "Св. Климент Охридски"

105. Вероника Димитрова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

106. Весела Генова, проф. дфн, ФКНФ, СУ

107. Весела Гюрова, проф. д-р, ФНОИ, СУ

108. Весела Мирчева, гл.ас. д-р

109. Весела Чергова, доц.д-р, ФКНФ, СУ "Св.Климент Охридски"

110. Весела Шушлина, главен асистент, ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

111. Веселин Будаков, гл. ас. д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

112. Веселин Дафов, професор, Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

113. Веселин Карастойчев ,главен асистент, ФКНФ,СУ

114. Веселин Кметов доц. д-р, декан на ХФ, ПУ "Паисий Хилендарски"

115. Веселин Янчев, проф. д-р, Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

116. Веселина Георгиева, хон. ас., ФКНФ, СУ "св. Климент Охридски"

117. Веселина Вълканова, проф., ФЖМК, СУ

118. Веска Вардарева, доцент, ЮЗУ "Н.Рилски" , Факултет по педагогика

119. Виктор Новак, ас., “Изобразителни изкуства”, АМТИИ Пловдив

120. Виолета Герджикова, професор, ФКНФ, СУ

121. Виолета Коцева, гл. ас. д-р, ИФ, СУ

122. Виолета Периклиева, главен асистент, ИЕФЕМ-БАН

123. Вихра Баева, доц. д-р, ИЕФЕМ - БАН

124. Владимир Градев, проф. дфн, Философски Факултет, СУ

125. Владимир Колев, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

126. Владимир Сунгарски, асистент, ФКНФ, СУ "Свети Климент Охридски"

127. Владимир Периклиев, Professor, Mathematical Linguistics Dpt, Institute of Mathematics, Bulgarian Academy of Sciences

128. Владислав Господинов, доц. д-р, ФП

129. Вяра Ангелова, ФЖМК, СУ

130. Вяра Калфина, гл. ас. д-р, ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"

131. Галина Гончарова, доц. д-р, Философски Факултет, СУ

132. Галина Меламед, Романска филология, ФКНФ, СУ

133. Галина Петкова, доц. д-р, ФСФ, СУ

134. Георги Бурнаски, СУ "Св. Климент Охридски"

135. Георги Вълчев, доц. д-р, Философски Факултет, СУ

136. Георги Йорданов Ганев, ас. Стопански факултет, СУ

137. Георги Герджиков, гл. ас., Философски факултет, Софийски университет

138. Георги Д. Димитров, професор в специалност Европеистика на СУ

139. Георги Жечев, доцент, ръководител на катедра, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

140. Георги Казаков, гл. ас. д-р, Философски Факултет, СУ

141. Георги Каприев, проф. дфн, ФФ, СУ

142. Георги Куманов, главен уредник, Исторически музей Велинград

143. Георги Николаев, гл. ас., Биологически факултет, СУ

144. Георги Няголов, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

145. Георги Проданов, гл.ас. д-р, НБУ, Департамент "Политически науки"

146. Георги Фотев, проф. дсн

147. Георги Червендинев, доцент, Машиностроителен Факултет, Технически университет – София

148. Георги Шопов, професор, Институт за ик. изследвания, БАН; ПУ "Паисий Хилендарски"

149. Георги Яначков, д-р инж., гл.ас., Факултет по транспорта, ТУ София

150. Гергана Боянова, гл.ас. д-р, СУ

151. Гергана Ганева, гл. ас. ФСлФ, СУ

152. Гергана Герова, ФзФ, СУ

153. Гергана Динева, доц. д-р, ФФ, СУ

154. Гергана Иванова, преподавател, Филологически факултет, ПУ

155. Гергана Мирчева, хоноруван асистент, ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"

156. Григор Григоров, ЮФ, ПУ

157. Гриша Атанасов, редактор, ФЖМК

158. Гюлсевер Сали, хоноруван асистент, Юридически факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

159. Даниел Вачков, проф. Институт за исторически изследвания при БАН

160. Даниел Йорданов Томов - хоноруван преподавател, ИФ

161. Даниел Смилов, доц. д-р, Философски факултет, СУ

162. Даниела Колева, проф. д-р, Философски факултет, СУ

163. Дария Карапеткова, Доц. ФКНФ, СУ

164. Даяна Килова, асистент, ЮФ, СУ “Св. Климент Охридски”

165. Делян Йорданов Недев, гл. асистент, Юридически факултет, УНСС

166. Делян Русев, ас. д-р СУ "Св. Климент Охридски", Исторически факултет

167. Деян Статулов, д-р кинокритик, гост-преподавател

168. Деница Димитрова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

169. Деница Николова, инспектор, СУ "Св. Кл. Охридски"

170. Деница Хинкова, гл.ас. д-р, ФФ, СУ

171. Десислава Босилкова, Философско-исторически факултет, ПУ

172. Десислава Георгиева, ас. д-р Правно-исторически факултет, ЮЗУ

173. Десислава Данкова, гл.ас.д-р НБУ

174. Десислава Лилова, доц. д-р, Философски факултет, СУ

175. Десислава Узунова, хон. ас., ФСлФ, СУ

176. Диана Атанасова, доцент, ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски"

177. Диана Върголомова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

178. Диана Генова, преподавател по немски, ФКНФ, Софийски университет

179. Диана Иванова, проф. д.ф.н. Филологически, Пловдивски университет

180. Диана Иванова Андрова, студент, ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски"

181. Диана Мишкова, доц. д-р директор, Център за академични изследвания

182. Дилян Николчев, проф. дн, СУ

183. Димитър Атанасов, ИЕФЕМ-БАН, гл. ас. д-р

184. Димитър Байраков, д-р, уредник и археолог, ИМ Велинград

185. Димитър Вацов, проф. д-р, НБУ

186. Димитър Георгиев Топлийски, професор, дгн, СУ-ГГФ

187. Димитър Илиев, гл.ас. д-р Катедра по класическа филология, СУ „Св. Климент Охридски“

188. Димитър Димов, Институт за изследване на близкото минало

189. Димитър Желев, гл. ас. д-р ГГФ на СУ “Св. Климент Охридски”

190. Димитър Камбуров, доц. д-р

191. Димитър Кренчев, гл. асистент, ГГФ

192. Димитър Родозов, библиотекар, ПУ

193. Димитър Стоянов, гл. ас. д-р, ЮФ, СУ

194. Димитър Топузов, доктор по право, гл. ас. ЮФ на ПУ

195. Джем Осман, студент, Философски факултет, СУ

196. Джонатан Маккрийди, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

197. Добрин Тодоров, професор по философия, МТФ, МГУ "Св. Иван Рилски"

198. Добринка Парушева, доцент, ФИФ - ПУ "Паисий Хилендарски" / ИБЦТ- БАН

199. Добринка Пейчева, проф. дн, СУ

200. Добромир Григоров, доц. д-р, ФСлФ, СУ

201. Добромир Добрев, отдел "Научна и проектна дейност", СУ

202. Дора Мънчева, гл. ас. д-р, СУ

203. Драгомир Маринов, хоноруван асистент, СУ "Св. Климент Охридски"

204. Драгомира Вълчева, доцент, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

205. Евгения Благоева, доц. д-р, НБУ

206. Евгения Сарафова, гл. ас. д-р

207. Eвелина Иванова-Варджийска, гл. асистент, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски"

208. Евелина Хайн, гл. ас. ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

209. Едина Жолчак-Димитрова, главен асистент, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

210. Екатерина Търпоманова, доц.д-р, ФСФ, СУ

211. Елена Бояджиева ФХФ

212. Елена Витанова, д-р, ИФ, катедра Етнология

213. Елена Динева, гл. ас.

214. Елена Калфова доц. д-р, ФФ, СУ

215. Елена Метева, доцент, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

216. Елена Налбантова, проф д-р ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"

217. Елена Петкова, гл. ас. д-р, ИЕФЕМ - БАН

218. Елена Руневска, ас., ФСлФ, СУ

219. Елена Стоицева, ас. ФКНФ, СУ "СВ. Климент Охридски"

220. Елина Боева, ас. ФХФ

221. Елица Лозанова-Белчева, доцент, д-р, Философски факултет, СУ

222. Елица Петрова, ФЖМК, Факултетен номер: 18 233

223. Елица Стоилова, доц. Философско-исторически факултет, ПУ “П. Хилендарски”

224. Елица Тихомирова Тодорова, ИФ, СУ

225. Елка Минчева, историк, ИЕФЕМ-БАН

226. Елка Николова, гл. инсп. администрация, ДИУУ, СУ "Св. Климент Охридски"

227. Ема Цветанова, студент, ФКНФ, СУ “Св. Климент Охридски”

228. Емил Георгиев, гл. ас. д-р ФФ, СУ

229. Емил Маноах, професор, Институт по механика - БАН

230. Емилия Славова, гл. ас. д-р, СУ

231. Ерам Артинян, доц. деп. "Хидрология", Национален Институт по Метеорология и Хидрология

232. Жана Дамянова, гл. ас. д-р, Философски Факултет, СУ

233. Жана Кръстева, доц. д-р, ФКНФ, СУ

234. Жана Попова, ФЖМК, СУ "Св. Кл. Охридски"

235. Жана Станчева, гл. ас., ФСлФ, СУ

236. Жюстин Томс, Медии и комуникация, НБУ

237. Живка Колева-Златева, проф. дфн ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Филологически факутет

238. Жоржета Чолакова, проф. д.ф.н. Филологически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"

239. Захари Торманов, доц. д-р Юридически факултет , УНСС

240. Златина Златанов, гл. ас., ФХФ, СУ

241. Ива Досева, доц.д-р, ИИИзк, БАН

242. Ива Пушкарова, гл.ас. д-р, ЮФ на СУ, доцент, АМВР

243. Ивайла Попова, проф. д-р, ИФ, СУ

244. Ивайло Буров, гл. ас. дфн, ФКНФ

245. Ивайло Дичев Професор, ФФ, СУ

246. Ивайло Знеполски, проф. дфн, Институт за изследване на близкото минало

247. Ивайло Начев, гл. ас. др.

248. Ивайло Прокопов, Доц.д-р ДИУУ

249. Ивайло Стоилов Атанасов, гл. ас., Медицински факултет, МУ-София

250. Ивайло Шалафов, доцент, Богословски факултет, СУ “Св. Климент Охридски”

251. Иван Билярски, Професор, Институт за исторически зследвания, БАН

252. Иван Держански, доц. д–р, ИМИ—БАН

253. Иван Евтимов, доцент, ФФ, пенсионер

254. Иван Еленков, професор, Философски факултет, Софийски университет

255. Иван Иванов, проф. д-р, ФСлФ, СУ

256. Иван Илчев, проф ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

257. Иван Кабаков, проф. дн, Философски факултет, СУ

258. Иван Колев, доц. д-р, ФФ, СУ

259. Иван Лазаров, ИФ на ВТУ "Св.св. Кирил и Методий"

260. Иван Русев, чл.-кор. проф. д.и.н., Икономически университет - Варна, БАН

261. Иван Станев, доц., СУ

262. Ивана Иванова, студент, ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

263. Ивелина Николова, студент във ФЖМК на Софийски университет

264. Иво Пиперков, д-р ФЖМК, СУ

265. Иво Страхилов, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

266. Иглика Иванова, ФФ, СУ „Св. Климент Охридски“

267. Илиана Мирчева, проф. д-р, ФНОИ

268. Илия Недин, доц. д-р, ЮЗУ “Неофит Рилски”

269. Илияна Божова, асистент, ФКНФ, Софийски университет

270. Илко Дренков, х. ас. д-р ЮЗУ

271. Илко Пенелов, доц., Философски факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

272. Илонка Колева, н-к отдел Университетски архив, СУ

273. Ина Антонова, студент МФ СУ

274. Ина Димитрова, доцент, ПУ

275. Ина Пачаманова, гл. ас. д-р, ИФ, СУ

276. Ингрид Шикова, проф. д-р, ФФ, СУ

277. Ирена Авджиева, гл. ас. д-р ФМИ

278. Ирена Кръстева, проф. дн, ФКНФ, СУ

279. Ирина Караджова, проф. Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Климент Охридски"

280. Ирина Колева, професор, ИФ СУ" св. Климент Охридски"

281. Ирина Иванова Коларска, гл. ас. д-р, ИЕФЕМ – БАН

282. Ирина Стрикова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

283. Искра Христова-Шомова, проф., ФСФ, СУ

284. Йоана Галчева, студент, Медицински факултет към СУ

285. Йоана Сиракова, доцент, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

286. Йоаннис Каминис, ас. д-р, СУ

287. Йордан Ефтимов, доц., департамент “Нова българистика”, НБУ

288. Калин Калинов, гл. ас. д-р, ФЖМК, СУ

289. Калин Янакиев, проф. дфн., ФФ, СУ

290. Калина Босева, ас. МФ

291. Калина Радева, гл. ас. д-р, ГГФ, СУ

292. Калоян Ганев, доцент, Стопански факултет, СУ

293. Камен Делчев, професор, д-р, ФМИ, СУ

294. Катя Михайлова, доц. д-р, СУ

295. Кирил Василев, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

296. Кирил Господинов, гл. ас., ИФ, СУ

297. Кольо Коев, проф. дсн, ПУ “Паисий Хилендарски”

298. Константин Голев, гл. ас. д-р Институт за исторически изследвания- БАН

299. Константин Радоев, ас., ФКНФ, СУ

300. Константина Меднева, специалист връзки с обществеността, СУ "Св. Климент Охридски"

301. Корнелия Славова, ФКНФ, СУ

302. Красен Станчев, доцент, философски факултет, СУ

303. Красимир Митев, доцент, ЮФ, Пловдивски университет

304. Красимира Даскалова, професор, Философски факултет, СУ

305. Красимира Кръстанова, доцент, доктор, Философско-исторически факултет, ПУ

306. Кремена Маврова, гл. инспектор администрация, ФП, СУ

307. Кристин Димитрова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

308. Кристина Попова, ИЕФЕМ, БАН

309. Кристина Фердинандова, отдел "Научна и проектна дейност", СУ

310. Кристиян Янев, ас., ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

311. Лало Каменов, Д-р хон. преподавател, ИФ, СУ "Св. Кл. Охридски"

312. Ласка Ласкова, гл. ас. д-р, ФСлФ, СУ

313. Лаура Димитрова, професор, ФНОИ

314. Леа Вайсова, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

315. Леонид Тодоров, гл. асистент, ГГФ, СУ "Св. Климент Охридски"

316. Лидия Кондова, главен асистент, ФФ, СУ “Св. Климент Охридски”

317. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ

318. Лиляна Табакова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

319. Лина Гергова, гл.ас., д-р, ИЕФЕМ-БАН

320. Лора Ненковска, главен асистент, ФСлФ, СУ"Св. Климент Охридски"

321. Лора Симеонова, гл. асистент, ФЖМК, СУ

322. Лора Спиридонова, доцент, ФНОИ, СУ

323. Лъчезар Антонов, доц. д-р, Факултет по изкуствата, ЮЗУ

324. Любомир Кръстев, гл. ас. д-р, ИФ, СУ

325. Любомир Кюмющрджиев, докторант, ИС, СУ "Св. Климент Охридски"

326. Людмил Димитров, проф. д-р, ФСлФ, СУ

327. Людмил Цанков, доц., ФзФ, СУ

328. Людмила Любенова, Гл. ас. д-р ФХФ, СУ " Св. Климент Охридски"

329. М. Димитрова, гл. ас. д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

330. Магдалена Маркова, гл. ас., ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

331. Мадлен Данова, проф. д-р Декан, Факултет по класически и нови филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

332. Майа Разбойникова-Фратева, проф., ФКНФ, СУ

333. Майя Грекова, проф. дсн, ФФ, СУ

334. Майя Петрова Стойнева, професор дбн, Биологически факултет, СУ

335. Малинка Велинова, гл. ас. д-р ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

336. Маргарет Димитрова, професор, ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

337. Маргарита Руски-Вандова, доц.д-р ФКНФ, СУ

338. Мариана Малинова, доц. Нов Български Университет

339. Марин Бързаков,НИС при СУ,Финансист

340. Марина Пиронкова, доцент, ФНОИ Софийски университет

341. Марина Стефанова, гл. ас. д-р, Стопански факултет, СУ

342. Маринела Младенова, Филологически факултет, ЮЗУ

343. Мария Ванева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

344. Мария Ендрева, доцент, ФКНФ, Софийския университет

345. Мария Маринова, гл. ас. д-р ФСлФ, СУ

346. Мария Петрова-Рейес, инспектор, ФКНФ, СУ

347. Мария Петрова, гл. асистент, Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"

348. Мария Пипева, доцент, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

349. Мария Стойчева, проф. д-р, ФФ, СУ

350. Мария Тодорина-Виденова, инспектор, ФКНФ, СУ

351. Мария Тодорова, асистент, ФКНФ, СУ

352. Мария Трифонова, гл.ас. д-р Стопански факултет, СУ

353. Мария Шнитер проф. днк

354. Мария Шушарова, гл. ас., ИБЦТ, БАН

355. Марияна Пискова, доц. д-р Правно-исторически факултет ЮЗУ "Неофит Рилски"

356. Мариянка Борисова, гл. ас. д-р, ИЕФЕМ - БАН

357. Маркус Вийн, Prof.Dr. , История, АUBG

358. Марта Ивайлова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

359. Мартин Иванов, доц. дсн, ФФ, СУ

360. Мартин Илиев, асистент, ГГФ, СУ

361. Мартин Канушев, професор, департамент "Философия и социология", НБУ

362. Мартин Осиковски, доц. д-р департамент "История", НБУ

363. Мартин Стефанов, гл. ас. д-р, ФСФ, СУ

364. Меглена Златкова Доцент, Катедра "Етнология", Философско-исторически факултет, ПУ "Паисий Хилендарски"

365. Миглена Димова

366. Мила Минева, гл. ас. д-р, ФФ, СУ

367. Мила Хаджиева, хон. преподавател, ФКНФ, СУ

368. Милен Любенов, доц. д-р, СУ

369. Милена Ангелова, Д-р, Югозападен университет

370. Милена Братоева, проф. д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

371. Милена Колева-Звънчарова, хоноруван преподавател, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”

372. Милена Маринкова, гл. ас. д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

373. Милена Миланова, доц., ФФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

374. Милена Миленова, изследовател, ФКНФ, СУ "Св. Кл. Охридски"

375. Милена Петкова, доц. д-р, ИФ, СУ

376. Милена Стефанова, проф. дпн, ФФ, СУ

377. Милена Цветкова, доц. д-р, ФЖМК, СУ

378. Милена Якимова, доц. д-р, ФФ, СУ

379. Милко Палангурски, професор, исторически факултет, ВТУ

380. Мира Кънева, главен асистент, ЮФ, СУ

381. Мира Маркова, доц. д-р ИФ

382. Мирена Легурска -доц. д-р СУ “Св. Климент Охридски”

383. Мирена Митова, секретар на Физико-технологичния факултет, ПУ

384. Мирослав Димитров, доц. д-р, ЮФ, УНСС

385. Мирослава Георгиева, гл. ас. д-р Правно-исторически факултет, ЮЗУ

386. Михаела Николаева Хулала

387. Михаил Груев, доц. д-р Исторически факултет, СУ

388. Младен Влашки, доц. д-р Филологически факултет, Пловдивски университет

389. Момчил Методиев, Департамент "История", НБУ

390. Моника Гълъбова, ас. ФКНФ, СУ

391. Надежда Александрова, доц. д-р, ФСФ, СУ

392. Надежда Генова, ФСлФ, СУ "Св. Климент Охридски"

393. Надежда Симеонова, ФКНФ

394. Надежда Сталянова, доц.д-р, ФСФ, СУ

395. Надежда Стоянова, гл.ас.д-р, ФСлФ, СУ

396. Надя Манолова-Николова, проф., ИФ, СУ

397. Наталия Атанасова, ФФ, СУ

398. Наталия Рашкова, доцент, ИЕФЕМ – БАН

399. Наташа Цанова, проф., Богословски факултет, СУ

400. Невена Панова, доц. д-р, ФКНФ, СУ

401. Неда Денева-Фаже, Социология, Университет Бабеш-Бояй, Клуж-Напока

402. Нели Димитрова, доцент, ДИУУ, СУ "Се. Климент Охридски"

403. Нели Огнянова, професор, Европеистика, Философски факултет, СУ

404. Нели Стоева, главен асистент д-р , Философски факултет, СУ

405. Нели Христова, проф., СУ "Св. Климент Охридски"

406. Никола Ботушаров, зам. декан на ГГФ

407. Николай Аретов, проф. д.н., хоноруван преподавател в СУ

408. Николай Беев, инж., ЦЕРН

409. Николай Витанов, професор, Физически факултет, Софийски университет

410. Николай Вуков, доц. д-р, БАН

411. Николай М. Янев, професор, Д-р Хонорис Кауза на СУ

412. Николай Нетов доц. д-р, СУ

413. Николай Николов СУ

414. Николай Павлов, докторант, Философски Факултет, СУ

415. Николай Папучиев, проф. дн, ФСлФ, СУ

416. Николай Чернокожев, проф. дфн, ФСлФ, СУ "Свети Климент Охридски"

417. Николай Янков, гл. ас., ФКНФ, СУ

418. Николина Гаврилова, хон.ас., ФНОИ СУ

419. Нина Димитрова, Институт по философия и социология, БАН

420. Нина Толева, докт., УАСГ, Архитектурен факултет

421. Нурие Муратова, доцент, Правно-исторически факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски"

422. Огнян Касабов, доц. д-р, Философски факултет, СУ

423. Огнян Ковачев, доц. д-р, ФСФ, СУ

424. Олга Симова, доцент, ФИФ, ПУ “Паисий Хилендарски”

425. Олег Константинов, гл. асистент, ФМИ, СУ

426. Орсат Лигорио, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

427. Павел Павлович, проф. дфн, СУ Св. Климент Охридски

428. Павлина Благоева Мартинова-Иванова, главен асистент, ФСФ, СУ "Св. Климент Охридски"

429. Пенка Василева, доцент, Факултет по химия и фармация, СУ "Св. Кл. Охридски"

430. Пенчо Д. Пенчев, професор, дн, Общоикономически факултет, УНСС

431. Пепка Бояджиева, професор, Философски факултет, СУ

432. Петко Димитров Янгьозов, главен асистент, Факултет по обществени науки, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

433. Петко Петков доц. д-р, ФСлФ, СУ

434. Петко Христов, доц. д-р ИЕФЕМ - БАН

435. Петранка Филева, проф., ФЖМК, СУ

436. Петър Воденчаров, доцент, Филологически факултет, Югозападен университет

437. Петър Георгиев, доцент, ФФ, Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

438. Петър Добрев, гл.асистент, ИФ, СУ Св. Климент Охридски

439. Петър Рогалски, гл. ас. ФКНФ, СУ

440. Петър Стоянов, проф. ГГФ, СУ

441. Петя Банкова, инспектор “Информационни дейности”, Стопански факултет, СУ

442. Петя Василева-Груева, Гл. ас. д-р Исторически факултет.

443. Петя Кабакчиева, проф. д-р, ФФ, СУ

444. Петя Осенова, проф. д-р, ФСлФ, СУ

445. Петя Славова, доц. д-р, ФФ, СУ

446. Пламен Петков, доцент, Физически факултет, Софийски университет

447. Полина Александрова Заркова, д-р инспектор учебна дейност, ФСлФ

448. Рада Станева, гл. ас. МФ, Медицински университет София

449. Раденка Митова, главен асистент, ГГФ, СУ

450. Радка Василева проф. д-р ФП СУ "Св. Кл. Охридски"

451. Радосвет Горнев, доц. д-р, МФ

452. Радостина Стоянова, проф. д-р директор, ИОНХ-БАН

453. Райна Борисова Бенева, гл.ас.д-р ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

454. Райна Гаврилова, проф. д-р, Философски факултет, СУ

455. Райна Камберова, главен асистент, ФСФ, Софийски университет

456. Ралица Симеонова-Ганева, доцент, Стопански факултет, СУ

457. Рая Живкова-Крулева, ФКНФ, СУ

458. Рени Бунева, старши преподавател, ФМИ, СУ

459. Роксана Трифонова, д-р, хоноруван преподавател, ФФ, СУ 'Св. Климент Охридски"

460. Роман Хаджикосев, доц. д-р. Филологически Факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград

461. Росен Стоянов, изследовател, ФФ, СУ "Св. Климент Охридски"

462. Росица Кендерова, проф., ГГФ, СУ

463. Румен Аврамов, Център за академични изследвания

464. Румен Петров, доц., департамент “Здравеопазване и социална работа”, НБУ

465. Румяна Л. Станчева, Проф. Факултет по славянски филологии, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

466. Румяна Парашкевова, доцент, ФСФ, СУ ,,Св. Климент Охридски"

467. Светлана Божилова, гл. ас. д-р, ФЖМК, СУ

468. Светла Казаларска, гл. ас., ИЕФЕМ - БАН

469. Светла Колева, професор, Институт по философия и социология-БАН

470. Светла Къртева-Данчева проф. д-р

471. Светла Ракшиева, доц. д-р в ИЕФЕМ - БАН

472. Светла Янева, доц.д-р, Департамент "История", НБУ

473. Светлана Антова, главен асистент, ИЕФЕМ, БАН

474. Светлин Митев, факултет "Славянски филологии", СУ

475. Светлозар Желев, преподавател, ФСФ, СУ

476. Светослав Георгиев Димов, доцент, Биологически ф-т на СУ "Св. Климент Охридски"

477. Светослав Живков, гл. асистент, ИФ, СУ "Св. Климент Охридски"

478. Светослав Риболов, доц. д-р, Богословски факултет, СУ

479. Светослав Славов, PU “Paisii Hilendarski”

480. Свилен Станчев, доц.д-р ВТУ

481. Сийка Касабова, ОНИСПЦ"Родопи"-с.Славейно-управител

482. Сийка Ковачева, доцент, Философско-исторически факултет, ПУ

483. Силвия Петрова, гл. ас. д-р

484. Силвия Христова, Медицински факултет към СУ

485. Симеон Кайнакчиев, хоноруван преподавател, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски„

486. Симеон Матев гл. ас. д-р

487. Сирма Данова, гл. ас. Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

488. Слава Янакиева, д-р, ФФ, СУ

489. Славка Грънчарова, гл. ас. д-р ФФ, Пловдивски университет

490. Славка Чолакова, професор, Факултет по химия и фармация, СУ

491. Смилен Марков, гл. ас. д-р, ВТУ, Православен богословски факултет

492. Снежа Цонева-Матюсън, доц. д-р, Филологически факултет, ПУ

493. Снежана Попова, професор, ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски"

494. Соня Александрова-Колева, гл. ас. д-р, ПУ "Паисий Хилендарски", Филологически факултет

495. София Искренова, инспектор УД, ФзФ, СУ

496. Стамен Кънев, ИЕФЕМ-БАН

497. Станислав Василев, професор, Геодезически ф-т, УАСГ

498. Стела Бехар, хоноруван преподавател

499. Стелиян Димитров, доц.д-р ГГФ, СУ"Св.К. Охридски"

500. Стефан Иванчев, ас., ФКНФ, СУ

501. Стефан Русинов, хон. преподавател, ФКНФ, СУ

502. Стефка Фетваджиева, доц. д-р Факултет по славянски филологии, СУ "Св. Климент Охридски"

503. Стилиян Йотов, професор, ФФ на СУ в. Кл. Охридски

504. Стилияна Перева, гл.ас, д-р, ФХФ, СУ

505. Стоян Антонов, гл. ас. д-р ФИФ, ПУ "Паисий Хилендарски"

506. Стоян Гуцов, професор, ФХФ

507. Таня Монова, гл. ас., Медицински факултет, МУ-София

508. Таня Топузова, Биологически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

509. Таня Янкова, гл. ас., д-р, Филологически, Пловдивски университет

510. Татяна Ангелова, проф. д-р, ФСлФ, СУ

511. Татяна Дронзина, проф. дпн, ФФ, СУ

512. Татяна Иванова, гл. ас. д-р, Богословски факултет, СУ

513. Татяна Пантева, доц. ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

514. Татяна Славова, проф., Факултет по славянски филологии, СУ

515. Теодора Димитрова, докторант ИФ, СУ Климент Охридски

516. Теодора Карамелска, гл. асистент, департамент "Философия и социология", НБУ

517. Теодора Куцарова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

518. Теодора Цанкова, гл. ас. д-р, ФКНФ, СУ

519. Тиха Бончева, асистент, Славянски филологии, СУ Св. Климент Охридски"

520. Тихомир Рангелов, ФКНФ

521. Тотка Монова, професор, ФЖМК, СУ "Свети Кримент Охридски"

522. Тодор Велчев, доцент, Физически факултет, СУ "Св. Климент Охридски"

523. Трейси Спийд, асистент, ФКНФ, СУ

524. Филип Джинджич, IEFEM BAN,PhD student

525. Христиан Даскалов, Стопански факултет ТУ - София - хоноруван преподавател

526. Христина Радкова Георгиева, Адв. д-р УНСС

527. Христина Чобанова, гл. ас. д-р, СУ

528. Христо Матанов, проф. дин, Исторически факултет, Софийски университет

529. Христо Тодоров, проф. д-р, департамент “Философия и социология”, НБУ

530. Христо Христев, доц. д-р, ЮФ, СУ

531. Цвета Петрова, гл. ас. ФНОИ, СУ "Св. Климент Охридски"

532. Цвета Попова, гл. ас., д-р, ЮФ

533. Цветан Богданов, Оперативен координатор по Еразъм+, Международен отдел, СУ

534. Цветан Ракьовски, Филологически факултет, ЮЗУ "Н. Рилски"

535. Цветан Теофанов, проф. дфн, СУ

536. Цветана Димитрова, главен асистент, Институт за български език при БАН

537. Цветана Стоянова, главен асистент, ФМИ, СУ

538. Цветанка Аврамова, доц. д-р, ФСлФ, СУ

539. Цветанка Дилкова, гл. ас., ФКНФ, СУ "Св. Климент Охридски"

540. Цветелин Степанов, проф., д.н., ФФ, СУ

541. Цветина Лунгарова, хоноруван преподавател, Стопански факултет, СУ

542. Цветомира Пашова, доц. д-р, СУ

543. Цветомира Стоянова, хон. асистент, ПУ

544. Цочо Бояджиев, проф. дфн, ФФ, СУ

545. Шабан Даракчи, гл. ас., ИФС, БАН

546. Юлия Златкова, гл. ас. д-р, Институт по балканистика с център по тракология – БАН

547. Юлия Йорданова-Панчева, главен асистент, ФЖМК, СУ "Св. Климент Охридски"

548. Явор Иванов, докторант, ФСлФ, Софийски университет "Св. Климент Охридски"

549. Ясен Вакашински, продуцент Новини, УР "Алма Матер", СУ

550. Ясен Захариев, доц., департамент “Философия и социология”, НБУ


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Загинали и ранени, след като сграда рухна до плажа в Палма де Майорка

Има опасения, че има още затрупани хора сред отломките

10:02 - 24.05.2024
Важно днес

САЩ наказват Грузия с визови ограничения заради спорния закон за чуждите агенти

САЩ налагат по-строга политика за издаване на визи за "съучастниците в подкопаването на демокрацията в Грузия"

09:31 - 24.05.2024
Важно днес

На 24 май празнуваме Деня на българската азбука, просвета и култура

България отбелязва празника с концерти и тържества в цялата страна

08:59 - 24.05.2024
Бизнес

IAB MIXX Awards 2024 оцени най-добрите дигитални маркетингови кампании през годината

Тази година над 70 заявки се съревноваваха на финала на IAB MIXX Awards Bulgaria 2024. Международното жури отличи най-добрите локални маркетингови кампании за изминалата година.

21:23 - 23.05.2024
Важно днес

ООН утвърди Международен ден в памет на жертвите от геноцида в Сребреница

11 юли ще бъде отбелязан още тази година. България подкрепи резолюцията на ООН

19:33 - 23.05.2024
Европейски дневници

Основните кандидати за председател на ЕК "премериха сили" в последен дебат преди изборите

Дебатът премина без представители на крайната десница, но те все пак бяха във фокуса на разговорите

18:34 - 23.05.2024