Проф. Михаил Мирчев повече няма да преподава в СУ "Св. Климент Охридски", след като проверката на Етичната комисия на университета е открила достатъчно основания за нарушение на кодекса за работа.

Проверката срещу Мирчев започна след сигнал за обидни, дискриминационни и ксенофобски внушения по време на лекциите му пред студенти в курса му по "Социална работа с етногрупи" във Факултета по науки за образованието и изкуствата.

"Софийският университет винаги е бил водеща сила в защита на демократичните и либералните ценности", се казва в позицията на институцията.

Какво е обяснението на проф. Мирчев

Етичната комисия е дала възможност на преподавателя и на студентите му да вземат отношение към обвиненията в сигнала.

"Със свое писмо от 30.11.2020 г. проф. Михаил Мирчев отхвърля обвиненията, съдържащи се в сигнала, отрича лекциите му да съдържат расистко, ксенофобско и антисемитско съдържание и подчертава, че акцентира на културната специфика, на особения манталитет и емоционална реактивност, на поведенчески стереотипи, на специфични форми на само-стигматизиране и др., което е нужно за добрата практическа дейност на социалните работници на терен. Според него става дума единствено и само за формули на приобщаване, за стимулиране на процеси на акултуриране към българската социална и нормативна среда", се казва в официалното съобщение на СУ.

Той оправдава някои от репликите си, че "трябва диктатурка, за да се оправят циганите", като твърди, че сам опровергавал собствената си "провокация" по време на лекцията. Мирчев дава пример с това, че "опонира на репликата на една от студентките и обяснява, че такъв диктаторски обществен модел е неприложим в европейските общества с демократична политическа ориентация".

По повод собствените си твърдения, че еврейската общност в България е "свръхпривилегирована" и че има силно представителство в държавното, икономическото, медийното и културното пространство, Мирчев казва, че те не целяли насаждане на антисемитизъм, а демонстрация на "несъстоятелността на страховете, че с увеличаването на процента на представителите на други етноси българската нация ще загине".

Конкретно по опасението че „България ще стане еврейска държава, ако евреите в България почнат да командват – със съзнанието, че една малка общност е превзела цялото общество“ коментарът на проф. Мирчев е „Много са сложни нещата и не трябва да правим прибързани, особено катастрофични... не трябва да правим елементарни изводи“, се казва в информацията на СУ.

Мирчев отбелязва, че обвиненията срещу него се опитват „под знамената на свободата и социалното равенство да ограничават публичния и университетския диалог по ключови обществени проблеми, по щекотливи теми и обществени рискове – чрез табуиране на термини, чрез забраняване на публичното използване на съответни статистически данни и профили“.

Решението на Етичната комисия: "Нарушена е интелектуалната честност и академичната отговорност"

Комисията на СУ отхвърля част от обвиненията в сигнала на Студентското общество за равенство, което беше първата организация, изразила възмущение срещу начина на водене на лекции от Михаил Мирчев.

"Етичната комисия смята за некоректно вметнатото в сигнала твърдение за „зачестили случаи на преподаватели, защитаващи расистки, фашистки и антисемитски псевдонаучни тези“ и посочва, че през последните четири години, откакто е създадена Комисията, до нея не са подавани такива сигнали", се казва в писмото.

Не се приемат и твърденията, че Мирчев "разгръща крайно десни и фашистки теории" и че лекциите му са "изпълнени с ксенофобско и антисемитско съдържание".

В същото време, комисията открива множество примери за некачествена работа на преподавателя заради "генерализацията, стереотипизацията и едностранчивостта в изложението по отношение на отделните етнически групи".

"Подсилени с внушения за враждебност и агресивност, те биха могли да затвърдят предразсъдъци и да водят до формиране на нагласи за дискриминационно отношение", се казва в позицията на Етичната комисия.

Отличен 6 по "Световен заговор"

В лекциите са изказани твърдения, които не са подкрепени с реални данни и не се позовават на достоверни източници и статистически анализи, както и не са прецизно дефинирани основни понятия като „общност“, „национално малцинство“, „колективни права“, „диаспора“, в разрез с критериите за научна точност в преподаването. Използвани са негативни стереотипи и клишета от всекидневната реч, както и генерализации, при които въз основа на негативни примери се правят изводи за общността като цяло.

Комисията посочва като пример описанието на поведението на ромите във Втора лекция, при което е налице стереотипизация и генерализиране. Не са приведени конкретни доказателства за „колективни права“ на ромите, не са представени алтернативни гледни точки, а фокусът е върху негативното и обидно послание, внушаващо, че всички роми имат поведение на правонарушители.

В частта от Втора лекция, отнасяща се до бежанците, проф. Мирчев дава характеристики, без да посочва на какви източници се основат те, нито какъв научен инструментариум използва, за да стигне до направените от него изводи. Липсва какъвто и да е доказателствен материал за определения като „агресивни“, „нежелаещи да се интегрират“ и др., които той отнася без каквито и да е уговорки към всички бежанци и мигранти, които споменава в лекцията.

В Трета лекция лекторът отново обобщава, че „в ниските си части“ ромската общност „често пъти“ е „агресивна“. И в този случай не се привежда доказателствен материал за тази „агресивност“. И в тази лекция подходът на проф. Мирчев към бежанците е свързан с това да дава оценки като цяло, без позоваване на каквито и да е данни.

От университета напомнят, че Етичният кодекс ясно очертава какви са границите на академичната свобода и каква е отговорността на преподавателите за изследователската и образователната дейност и за обществената мисия на СУ.

"В университетска среда е налице специфична отговорност на преподавателя, неотменно свързана с академичната свобода в преподаването. В това отношение Комисията констатира нарушение на чл. 2 от Етичния кодекс, който се отнася до интелектуалната честност в научната дейност, както и на чл. 5 за академичната отговорност в професионалното поведение, която изисква точност и надеждност", се казва в решението.

Във връзка с негативните стереотипи и клишета по отношение на етнически групи, възприети като обидни и унизяващи, както и с генерализациите, при които не са зачетени индивидуални различия и които, ако не са подкрепени с достоверни данни, са несправедливи, Комисията смята, че е налице нарушение на чл. 3 и на чл. 4 от Етичния кодекс.

Според чл. 3 „Отношенията в академичната общност се основават на уважение към всяка човешка личност, независимо от нейната актуална позиция, опит и перспективи. В академичната общност са недопустими отношения на зависимост, принуда и дискриминация въз основа на етнически, полови, религиозни, политически и други признаци.“

Съгласно чл. 4 „Всеки учен разполага със свобода на мисълта и изразяването и е свободен да избира методите, чрез които да решава научните задачи в съгласие с установените етични стандарти, като не нарушава чуждото достойнство или лично пространство. Свободата да се учи, преподава и изследва трябва да се упражнява с оглед на благото на обществото, където този труд намира приложение и признание. Всеки учен е свободен да обсъжда открито идеи, да участва в дебати и изразява критични позиции, като се стреми тези позиции да бъдат разгласени и обосновани и се придържа към точност при излагането на различни гледни точки. Академичната свобода се упражнява при зачитането на разнообразието и мнението на другия – основен белег на академичната толерантност.“

Въз основа на установеното от Етичната комисия и всички събрани материали ректорът на Софийския университет проф. Анастас Герджиков прецени, че е налице достатъчно основание да прекрати гражданския договор на проф. Мирчев.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Netflix ще прави нов сериал от вселената на Stranger Things

Стрийминг услугата ще опита да превърне сериала в развлекателен франчайз

Служителка на МВР е помогнала на Семерджиев да се укрие

Обвиненият за катастрофата при "Черни връх" е карал без книжка от 2005 г.

На "олимпийски" шопинг с Ивет Горанова

С какво се храни шампионката по карате и каква ще стане като порасне

ГЕРБ заплаши да бойкотира работата на НС до гласуването на нов кабинет

Атанасова каза, че няма смисъл да прави кворум на това "провалено и агонизиращо Народно събрание"

Името на Таки изплува и в случая с Георги Семерджиев, причинил катастрофата в София

Според БНТ обвиненият шофьор е част от групировката на наркотрафиканта в Студентски град

ИТН обвини Кирил Петков, че създава "корупционна среда" в МРРБ

Премиерът забранил МРРБ да прави плащания над 900 000 лв. без разрешение на кабинета

ЕС обмисля нови ограничения за Facebook и Google заради политическите реклами

Идеята е да бъде забранено показването на политически реклами въз основа на някои лични потребителски данни

Повторният избор на нов директор на БНТ се отложи заради жалба

СЕМ реши да не дава начало на нов конкурс, преди да се изясни казусът с жалбата

Въпреки санкциите: Продукти на Apple и скъпи стоки пробиват път към Русия

САЩ и ЕС наложиха санкции за износ на луксозни вещи, компании масово напуснаха Русия. Но върви паралелен внос