Иван Гешев възложи на ДАНС пълна проверка на приватизацията

Проверява се целият приватизационен процес и последващият контрол от държавата

11:36 - 12.02.2020