Производителят на брускети "Марети" - "Фикосота фууд" - съобщи, че окончателно  е спечелил делото срещу глобата на КЗК за заблуждаваща реклама на продукта си и за увреждане на доброто име на конкурентна компания чрез разпространение на невярна информация. 

Върховният административен съд е оправдал напълно дружеството след 3-годишно производство по случая. Жалбата беше подадена от конкурента "Дъ Бейкърс", основан от бивши съдружници в "Итал Фууд индъстри" (старото име на "Фикосота фууд"). Няколко години след раздялата "Дъ Бейкърс" започват да произвеждат свой бранд брускети "Krambals" . 

През 2017 г. компанията "Ню бейкъри" (дъщерна на "Дъ Бейкърс") внася няколко жалби пред КЗК срещу дружеството за заблуждаваща реклама на Bruchette Maretti и за увреждане на доброто име от конкурента. 

В преписката се описват два сигнала за нарушения, един от които е писмо на "Итал Фууд" до "Ню Бейкъри" и до единствения дистрибутор на брускетите му в България - "Инкозметикс" АД, че нарушават правата за закрила на индустриалната собственост, произвеждайки и разпространявайки тези брускети с идентичен дизейн и знаци, сходни на защитените търговски марки на "Итал Фууд". 

От "Итал фууд" твърдят, че са изпратили предупредителното писмо заради сигналите за объркване на потребители и персонал в търговските обекти за разликата между двете конкурентни марки брускети, включително - че продуктът на конкурентите е излаган върху фирмените стелажи, за които "Итал фууд" си плаща допълнително като запазено пространство за собствените си стоки.  

В крайна сметка ВАС е приел, че правата на “Фикосота Фууд“ върху регистрираните търговски марки и дизайн дават основание и право на компанията да информира и предупреди трети лица, че нямат право без нейно съгласие да ползват защитените й търговски марки за идентични стоки. 

Решението посочва още, че при известни и популярни продукти, каквито са Bruschette Maretti може да настъпи несправедливо облагодетелстване за конкурента. ВАС приема, че с това си действие дружеството упражнява правото си на защита на своята интелектуална собственост, което произтича от закона. 

По отношение на обвинението на „Дъ Бейкърс“АД за заблуждаваща реклама заради: „италианско внушение“, съдът отново оправдава „Фикосота Фууд“ въпреки по-ранното решение на КЗК.

Комисията е наложила санкция заради разпространението на видеоклип, за който смята, че "по своето съдържание и останалите си компоненти - картина, използван език, музика цели да внуши на зрителите, че Брускети Марети са оригинален италиански продукт, което гарантира безспорните му вкусови качества". 

"Ню Бейкъри" подават жалба пред КЗК, че производителят на "Марети" "не е коригирал поведението си и е продължил да излъчва заблуждаваща реклама". 

Дружеството е посочило, че е наело италиански експерт–технолог, използва италиански суровини, машини и рецепта в производството на продуктите. По този начин създава „Италиански вкус“, а не твърди италиански произход. Процесната реклама завършва с надпис на български език, в който се посочва недвусмислено дружеството производител.

Съдът осъжда "Дъ Бейкърс“ АД да заплати на „Фикосота фууд“ ЕАД всички разноски за касационната инстанция, както и разноските на Комисията за защита на конкуренцията. Решението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

Прочети