На 2 октомври 2022 г. гласуваме за четвърти пореден път за народни представители в рамките на по-малко от 2 години.

В предсрочните избори за 48-о Народно събрание участват общо 28 партии и коалиции. В два избирателни района - Варна и 25-и район в София, има регистиран по един независим кандидат за депутат.

"Булевард България" събра на едно място всичко, което трябва да знаете за начина, по който се провеждат изборите, как се гласува с машина, как се гласува с хартиена интегрална бюлетина в избирателните секции с по-малко от 300 регистирани избиратели, как се отбелязва преференциален вот за кандидат от дадена листа, какви са законовите срокове, в които можете да заявите гласуване по настоящ адрес или чрез подвижна урна, ако сте с увреждания, непозволяващи да отидете до секцията си, как да проверите адреса на мястото, където можете да гласувате.

Как се гласува?

Съгласно Изборния кодекс гласуването на 2 октомври ще се извърши чрез машини в секциите в България и в чужбина, които са с 300 и повече избиратели, регистрирани в избирателния списък. В страната ще се гласува машинно в 9 363 секции, като в 1 104 от тях устройствата ще бъдат две на брой.

В 290 секции в чужбина също ще се гласува с машини.

Как да гласувам с машина?

Когато влезете в изборното помещение, трябва да дадете личната си карта на член на Секционната избирателна комисия (СИК). Той ще открие името ви в избирателния списък и ще ви даде карта за гласуване с машината.

Трябва да вземете картата и да я поставете в отвора на машината за гласуване със златния чип нагоре. Трябва да вкарате картата почти до средата, докато не усетите леко щракване. Така знаете, че машината е активирана.

На екрана ще се появи текст „Моля, изчакайте“, а след това ще се визуализира електронна бюлетина. Разгледайте я, след което потърсете името и номера на избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не откривате избора си на първа страница, натиснете бутона "Следващ", който ще ви пренасочи към втората страница от бюлетината.

Когато откриете своя избор, натиснете с пръст квадратчето, в което е отбелязан номерът на партията, коалицията или независимия кандидат в бюлетината според проведения вече жребий на ЦИК. На екрана вашият избор ще е отбелязан с Х и ще е с по-тъмен цвят от останалите. След това можете да отбележете и преференция за конкретен кандидат от листата, която вече сте подкрепили. Кандидатите според подредбата им в бюлетината са под номера 101,102, 103.. до 132 според броя на имената в листите, изписани в кръгче. Трябва да натиснете кръгчето, в което е изписан номерът на вашия предпочитан кандидат.

Отбелязването на преференция е по избор и не е задължително условие, за да е валиден вотът ви. Бюлетините, в които няма отбелязан преференциален вот, се отчитат като предпочитание за водача на съответната партийна или коалиционна листа, посочена от избирателя.

След като направите своя избор, натиснете бутона "Преглед" на екрана на машината - там ще видите номера на партията или коалицията и имената на кандидата (ако сте избрали да поставите преференция), на които сте дали доверие. Ако всичко при прегледа е наред, натиснете бутона "Гласуване", за да дадете своя глас.

Ако видите несъотвествие или решите да промените своя избор, можете да натиснете бутона „Промени избора“. Така ще се върнете в началото на първата страница и може да промените вота си. Това можете да направите веднъж.

След натискане на бутона "Гласуване", машината ще ви даде разписка от вота. Вие трябва да я вземете и да я сгънете с текста навътре. След това изваждате картата от машината. Върнете я на представител на СИК и пуснете разписката, която сте получили, в предназначената за целта непрозрачна кутия. Подпишете се в избирателния списък.

Електронната бюлетина позволява да се даде вот и в квадратчето срещу опцията "Не подкрепям никого".

За да практикувате необходимите стъпки, може да използвате симулатора за машинно гласуване на ЦИК - тук.

Кога и как се гласува с хартиена интегрална бюлетина?

Изключенията от правилото да се гласува само със машина са изброени в Изборния кодекс. В тези случаи вотът се подава чрез хартиена интегрална бюлетина:

 • В избирателни секции с по-малко от 300 избиратели по списък;
 • При гласуване с подвижна избирателна кутия;
 • В избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
 • В местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и местата за задържане;
 • В избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме.
 • Когато в изборния ден възникнат непреодолими външни обстоятелства и машинното гласуване се преустанови, гласуването продължава с хартиени бюлетини, които са предоставени на секционната избирателна комисия

Гласуването с хартиена бюлетина се извършва, след като член на СИК ви е открил в избирателния списък. Подава ви хартиена бюлетина, на която се поставя печат в обозначеното за това място. Погледнете дали бюлетината е чиста - няма следи от поставяне на знаци или други отличителни белези. Влизате в тъмната стаичка и с химикалка, пишеща задължително в син цвят, отбелязвате със знак "Х" или "V" предпочитаната партия, коалиция, независим кандидат. Съществува и опцията да отбележите квадратчето срещу "Не подкрепям никого".

Знакът се поставя в рамките на квадратчето с номера на избраната формация или лице, което подкрепяте. Със същия знак в дясната част на хартиената бюлетина можете да отбележите преференция за даден кандидат от вече избраната листа. Подредбата на кандидатите и съответния им номер трябва да са разпечатани в секционната избирателна комисия. Знакът се поставя в рамките на кръгчето с избрания номер.

При машинния вот риск от подаване на невалидна бюлетина няма, но при хартията има, затова е важно да знаете, че поставянето на знак "Х" или "V" със синя химикалка в квадратче с номера на партия, коалиция, независим кандидат или "не подкрепям никого" е задължително. Ако е отбелязано само преференциално предпочитание в кръгче, бюлетината ви автоматично стана невалидна и гласът ви не се отчита. Същият е резултатът и ако има знаци, различни от "Х" и "V", изписани по нея.

Преди да излезете от тъмната стаичка, сгънете бюлетината така, че вотът ви да остане скрит, а специалното място за втори печат а остане отгоре. Преди да пуснете бюлетината в урната, вторият печат трябва да бъде поставен от член на СИК и да бъде откъснат хартиеният отрязък от бюлетината, който се пуска в отделна непрозрачна кутия. Ако някое от условията не е изпълнено, рискувате вотът ви да бъде обявен за невалиден.

Подписвате се в избирателния списък.

Как да проверя коя и къде е избирателната секция, в която трябва да гласувам?

Всеки български гражданин с избирателни права може да провери номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласува на изборите. Това може да стане по следните начини:

 • Онлайн чрез справка в сайта на ГРАО. За целта трябва да посочете ЕГН, име, както и цифри от автоматично генериран код.
 • Като изпратите SMS на номер 18429 – номерът е един за всички мобилни оператори и съобщението е на цена от 0,25 лв. без ДДС. Ще получите обратен SMS с номера и адреса на стоята секция.
 • Проверка може да се направи и на единния номер 0800 1 4726 - избира се безплатно от територията на страната.

Кога започва изборният ден?

Изборите за народни представители ще се състоят на 2 октомври, като изборният ден започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч. Удължаване след този час може да има, в случай, че пред дадена секция се е образувала опашка от граждани, чакащи да упражнят правото си на глас. В тези случаи от СИК събират личните карти на чакащите и допускат всеки от тях да подаде вота си.

Изборите за народни представители ще се състоят на 2 октомври, като изборният ден започва в 07:00 ч. и приключва в 20:00 ч.

Какво трябва да нося в деня на изборите?

Секционната избирателна комисия трябва да провери самоличността ви, затова с вас трябва да носите вашата лична карта или личен (зелен) паспорт за страната, който е валиден само за родените преди 31.12.1931 г. Не се допуска гласуване в страната с шофьорска книжка или с международен или друг вид паспорт.

Личната ми карта е с изтекъл срок на валидност, мога ли все пак да гласувам?

Избирател не може да гласува с документ, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите. Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с представяне на удостоверение за издаване на лични документи.

Удостоверението се предоставя на избиратели, чиито документи за самоличност са с изтекъл срок или когато по други причини са подали заявление за нов документ за самоличност, но той не е получен към изборния ден. Удостоверение се издава от органите на МВР, включително и в изборния ден, при условие, че е подадено заявление за издаване на нова лична карта. Този документ осигурява възможност за упражняване правото на глас, предоставя се само за да послужи пред секционната избирателна комисия и е валиден само в рамките на изборния ден.

Мога ли да гласувам, ако съм под карантина?

На изборите, които се проведоха миналата година, беше предвиден ред за гласуване за пациенти с COVID-19 и хора, поставени под карантина заради вируса. Към този момент обаче в България вече не действа режим на извънредна епидемична обстановка и засега липсват допълнителни инструкции от страна на ЦИК как точно ще се извършва гласуването за избирателите, засегнати от коронавируса.

Избирател не може да гласува с документ, чийто срок на валидност е изтекъл към датата на изборите. Когато личната карта е с изтекъл срок, изгубена, открадната, унищожена, повредена или е в процес на издаване, гласуването се извършва с удостоверение за издаване на лични документи.

Аз съм студент. Мога ли да гласувам в населеното място, в което уча, ако то е различно от постоянния ми адрес?

Ученици, студенти и докторанти (в това число и курсанти и дипломанти), които са в редовна форма на обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес. За целта те трябва да представят:

 • документ за самоличност;
 • ученическа или студентска книжка, надлежно заверена от учебното заведение за съответната учебна година или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение, подписан от ръководителя;
 • декларация от ученика, студента или докторанта по образец от изборните книжа, която се предоставя от СИК.

Студентите в първи курс и студентите, продължаващи обучението си в магистърска степен, се легитимират с уверение от съответното учебно заведение, от което да е видно, че са приети като редовни студенти.

Аз съм човек с увреждания. Как мога да гласувам?

Хората с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в избирателна секция, могат да подадат на място или по електронен път в съответната община заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Към заявлението трябва да се приложи копие от документ за ТЕЛК (НЕЛК). Крайният срок за подаване на заявленията е 17 септември.

Ако този срок се изпусне, избирателите с трайни увреждания могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, но следва отново да заявят желанието си и то при условие, че на територията на населеното им място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Срокът за заявяване е до 26 септември.

Мога ли да гласувам по настоящ адрес?

Когато постоянният и регистрираният в общината настоящ адрес на избирателя са в различни населени места, той може да подаде заявление до кмета по настоящия си адрес за вписване в избирателен списък за гласуване не по-късно от 14 дни преди изборния ден - 17 септември 2022 г. включително.

Заявлението се подава по образец, утвърден от ЦИК. Може да се подаде и по електронен път през интернет страницата на ГД „ГРАО“ в МРРБ, като в него избирателят вписва данните си и посочва телефонен номер, като не се изисква електронен подпис.

Ако вие сте избирател, който е подал подобно заявление за миналогодишните избори, се налага да подадете ново такова и за изборите на 2 октомври.

Как гласуват българите в чужбина?

Извън страната избирателят удостоверява самоличността си пред секционната избирателна комисия с българска лична карта, паспорт, военна карта (ако е военнослужещ) или моряшки паспорт (ако е член на екипаж на кораб). Не се допуска гласуване с шофьорска книжка.

Избирателни секции извън страната се образуват:

 • където има дипломатическо или консулско представителство на Република България;
 • в местата, в държавите, за които са подадени не по-малко от 40 заявления от избиратели за гласуване в определено място;
 • в местата, в които на произведените в последните 5 години избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели;
 • по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40.

За част от местата е необходимо да бъде получено съгласието за разкриване на секции от съответната държава, не по-късно от 16 септември.

Окончателният списък със секции в чужбина ще бъде обявен на по-късен етап, след подаването на заявленията. Актуалната информация може да намерите в страницата на ЦИК в раздел „Гласуване извън страната“.

Ще бъда извън страната на 2 октомври, мога ли да гласувам?

Да. Може да гласувате, в която и да е секция в чужбина, като предоставите документ за самоличност. Не е необходимо предварително подадено заявление. Изисква се само попълване на декларация, че няма да гласувате и на друго място, а името ви се дописва ръчно в избирателния списък.

Ще бъда на почивка в друго населено място в България, мога ли да гласувам там?

Не, освен ако нямате настоящ адрес на мястото, на което ще бъдете. Тогава съответно трябва да подадете заявление за гласуване по настоящ адрес в срок до 17 септември. Документът се подава в общината, в която сте вписан по настоящ адрес и може да бъде попълнен и изпратен онлайн.

Кои са партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите?

В изборите ще участват общо 28 партии и коалиции. Номерата им в бюлетината са както следва:

 • 1. Движение за права и свободи - ДПС
 • 2. "Български съюз за директна демокрация" (БСДД)
 • 3. "Българско национално обединение - БНО"
 • 4. "Национално движение Единство"
 • 5. ВМРО
 • 6. Коалиция „Справедлива България“
 • 7. "Пряка демокрация"
 • 8. „Национален фронт за спасение на България“ - НФСБ
 • 9. "Продължаваме промяната"
 • 10. МИР
 • 11. "Консервативно обединение на десницата - КОД"
 • 12. „България за труда и разума“
 • 13. „Коалиция за теб България“
 • 14. „Възраждане“
 • 15. "Български възход"
 • 16. "Български национален съюз"
 • 17. „ Изправи се, България“
 • 18. "Движение на непартийните кандидати"
 • 19. "Има такъв народ"
 • 20. „Глас народен“
 • 22. "Правото"
 • 23. Народна партия "Истината и само истината“
 • 24. ГЕРБ-СДС
 • 25. "Демократична България" - обединение
 • 26. „Българска социалдемокрация – Евролевица“
 • 27. "Атака"
 • 28. "БСП за България"
 • 29. „Русофили за Възраждане на отечеството“

Номер 21 липсва от бюлетината, защото "Единна народна партия", която първоначално бе заявила участие в изборите, не регистрира листа в нито един избирателен район, обяви, че се отказва от участие и регистрацията ѝ бе заличена с решение на ЦИК.

Кои са кандидатите за депутати в моя избирателен район?


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Респираторни заболявания пълнят болници в Китай. СЗО казва, че засега няма нужда от ограничения

Китайските власти обясняват ръста на заболелите с отменените ковид ограничения

13:17 - 29.11.2023
Важно днес

Арсен и живак са отровили съпругата на Кирило Буданов

"Лично отмъщение" на Путин ли стои зад опита за убийство на Марианна Буданова?

12:19 - 29.11.2023
Живот

"Хамас" покани Мъск в ивицата Газа след посещението му в Израел

Предложението идва ден след визитата на милиардера в кибуц, придружен от Бенямин Нетаняху

12:15 - 29.11.2023
Важно днес

Патриарх Неофит е в болница заради белодробно заболяване

Хоспитализацията се случва месец след 78-мия му рожден ден

11:12 - 29.11.2023
Спорт

Всички обичат... Саша Везенков

Откакто замина отвъд Океана, Везенков много бързо спечели сърцата на съотборниците и феновете си

10:33 - 29.11.2023
Важно днес

ГЕРБ и ДПС се отказаха да разследват заплахите срещу Йоловски

Въпреки предложението на "Възраждане" за анкетна комисия

10:22 - 29.11.2023