"Особено опасно и тежко укоримо". Критичната реч на председателя на ВКС срещу Иван Гешев

"Арогантен израз, който по начало не би следвало да е присъщ за никой от магистратите", "подредено и организирано поведение, което може да се окачестви като силно политизирано", "дълбоко политическо ангажиране, което не е допустимо".

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова даде да се разбере, че няма две мнения по въпроса дали Иван Гешев е допринесъл за уронването на престижа на съдебната власт с атаките си срещу "политическия боклук", както той нарече партиите, поискали оставката му.

Силната ѝ критична позиция беше заявена на финала на обсъжданията, като обори всички аргументи на Гешев - включително оплакването му, че искането на оставката му било нарушаване на независимостта на съдебната власт.

Захарова обаче отправи две предупреждения към членовете на ВСС - за това, че не отложиха финалното решение за отстраняването му до 15 юни (когато той би трябвало да се върне в България), и за това, че така и не позволиха да се обсъди дали е имало политически натиск срещу самите тях за форсиране на освобождаването му.

Ето и цялото изявление на Галина Захарова:


Аз смятам, че ВСС допусна грешка, прибързвайки с решаването на въпроса по същество.

Повярвайте ми, колеги, освен това какво се решава има огромно значение и обстоятелството по какъв начин и как се решава.

Тук иде реч за видимост, прозрачност, а оттам и за предсказуемост на крайния изход от производството, в което участваме всички.

Моето становище по съществото на проблема ще предоставя пред вас в рамките на моята лична безпристрастност, независимост, и съобразявайки се максимално с правилата, които сами приехме.

Аз също смятам убедено, че в конкретния случай не се касае до случайно изпусната фраза с оглед емоционалното състояние на главния прокурор, което крайно задълбочено изследвахме.

Моето лично мнение е, че този въпрос не се и нуждаеше от такова детайлно изясняване.

Абсолютно ясно за всички е, че поредицата обстоятелства от 1 май до момента на произнасяне на фразата ("политически боклук") безспорно води до определено състояние, което не може да се нарече обичайно.

Какво според мен обаче е от изключително значение за правилната преценка на обстоятелствата по този случай? Това е въпросът, който неколкократно г-жа Дишева повдигна - за контекста на изказването.

Нито една изява не може да бъде преценявана самостойно, изолирано със собственосто си съдържание. Всяка изява безспорно се придружава от предходни, съпътстващи и последващи конкретната проява обстоятелства, които ни дават възможност да очертаем правилно събитието, което обсъждаме.

Няма спор, че в конкретния случай използваната лексика от главния прокурор на брифинга може да се окачестви като арогантен израз, който по начало не би следвало да е присъщ за никой от магистратите, особено от страна на личности, които по силата на позицията си са натоварени с изключително високи изисквания за професионални и нравствени качества.

Контекстът дава основания да си направим извод за силна политизираност не само на конкретната изява, а и на цялостното поведение на главния прокурор.

Не говорим за случайно, емоционално споделена фраза, говорим за подредено и организирано поведение, което според мен може да бъде окачествено като силно политизирано.

Независимо от особеното положение, което заема главният прокурор съгласно нашата конституция - а именно, че се явява самостоятелен конституционен орган, което във висока степен бележи дълбока разлика с положението на председателите на двете върховни съдилища в Република България - подобно дълбоко политическо ангажиране, по мое мнение, не е допустимо.

Главният прокурор по време на брифинга ясно показа целенасочено поведение, предприето от него за защита в конкретния случай срещу заплахата от поисканата му оставка - респективно, от предложението на 6-мата колеги.

Особено опасно и тежко укоримо за мен е това, че цялото му поведение е насочено към постигането на конкретна политическа цел.

Тук се касае не само превратно упражняване на функция, на правомощия, а до дълбоко навлизане в политическия живот - и то за съжаление със средствата на наказателния процес и наказателното производство.

От поведението на брифинга и множеството обстоятелства, които станаха известни за нас - т.е. образуваните преписки и дела срещу политически лица, но особено и срещу колеги - се вижда ясно, че инструментариумът на наказателния процес се използва не само като заплаха за използване и интервенция в политическия живот, но и като агресивно средство за постигане на политически цели.

В случая това е едно осъзнато поведение, с което аз не мога да се съглася.

Наказателният процес не може да бъде инструмент за отмъщение и увреждане на интерсите на когото и да било.

В пълна степен се солидаризирам с подробния анализ на преждеговорившите относно понятията за уронване на престижа на съдебната власт и всички обективни обстоятелства, които са необходими и в случая са налице, за да приемем за осъществен състава на това сериозно нарушение.

От това, което казвам, е ясен моят вот като краен резултат. Искам обаче да споделя с вас и още нещо.

С решението, което евентуално ще вземем за предсрочно прекратяване на функциите на главния прокурор, всъщност съвсем не се решават тежките проблеми, част от които станаха много ясно видими в настоящото производство.

Съвсем не се изясниха обстоятелствата относно данните за легитимна воля на членовете на ВСС. Г-жа Керелска нямаше предвид това дали има годна самостоятелно изявена воля от страна на четиримата вносители на предложението за предсрочно освобождаване - ясно е, че воля е налице и тя е суверенна по отношение на всеки един от тях.

Дължим някакво обяснение на обществото за цялостната последователност на развилите се събития.

Трябва да сане ясно на обществото защо при по-сериозни и по-тежки нарушения, които са били обект на обсъждане в предходна процедура срещу главния прокурор, се действаше по различен начин от този.

Тук идва и големият въпрос за липсата на правила, по окито да взимаме подобни решения. За отговорността, отчетността на главния прокурор и председателите на върховните съдилища.

Вие последователно отстоявахте позиция за стриктно съблюдаване на правилата, но по мое мнение се наблюдаваше и нещо различно - ние във висока степен се лутахме измежду приложими по аналогия процедури, като в крайна сметка не ставаше съвсем ясно кога, в какви случаи и защо се взима едно или друго решение.

Искам да кажа и няколко думи във връзка с многократните заявления, които се чуха от страна на г-н Гешев, че тази процедура е насочена срещу независимостта на съдебната власт.

Аз не смятам така, защото съдебната власт е не само прокуратурата. Съдебната власт има други свои части - в частност съдът - които са в най-висока степен носители на независимостта на съдебната власт.

Като представител на съдиите, макар и не избрани от съдии, а в длъжностното си качество - аз считам, че подобни процедури, насочени към прозрачност и отчетност на ръководителите на трите основни части на съдебната власт в никакъв случай не могат да накърнят независимостта.

Напротив, в полза на независимостта е пълно, ясно, точно изясняване на всички обстоятелства по случая и особено въвеждането на категорични механизми, при които да бъде проследявана отчетността на тези лица.

Моето решение в конкретната процедура е абсолютно самостоятелно и независимо, поради което аз отстоявам пред вас мнението си с оглед личния си морален интегритет.

За мен най-голямата опасност е вследствие на тази процедура, която провеждаме, да настъпи разместване на пластовете, за което се споменаваше в някои изявления.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Русия осъди 24-годишен мъж на 25 г. затвор за "тероризъм"

Иля Бабурин е обвинен в опит за палеж на военкомат, но дори не е ясно кой

14:01 - 20.05.2024
Важно днес

Арестуваният кмет на Омуртаг ще обжалва решението на съда да касира избора му

Съдът касира избора за кмет на Омуртаг след сигнал от ДПС

12:39 - 20.05.2024
Живот

Младите, хазартът и зависимостите - примерът на Хърватия

По официални данни 50 хил. ученици са зависими от хазартни игри

11:54 - 20.05.2024
Кино и сериали

Селена Гомес се разплака, след като филмът "Емилия Перес" получи най-дългите овации в Кан досега

Испаноезичният мюзикъл "Емилия Перес" получи близо 11-минутни овации в Кан

11:50 - 20.05.2024