"Пълно съгласие по целите": Програмата на кабинета, за която ИТН очакват подкрепа Снимка: © Булевард България

Филип Станев представи програмата за управление на проектокабинета на ИТН, като посочи, че тя е съставена на база на "пълно разбирателство и сериозно сходство в редица сектори" между четири от шестте парламентарни групи.

Станев посочи, че има пълно покриване както в поставените цели, така и в начина на тяхното реализиране, между ИТН, "Демократична България", "Изправи се БГ, ние идваме" и БСП в секторите правосъдие, икономика, финанси, здравеопазване, социална политика, образование и земеделие.

Направи впечатление, че не бяха споменати общи приоритети в сферите: вътрешни работи, външна политика, енергетика, отбрана, транспорт, регионално развитие и благоустройство, туризъм, околна среда, култура.

"Моля да приемете гореизброените приоритети за основа за работа както на представляваната от мен парламентарна група, а така и от страна на предложения от нас състав на МС", каза Станев към партиите, с които ИТН водеше консултации.

Правосъдие

Премахване на специализираните съдилища и прокуратури

Въвеждане на работещ механизъм за предсрочно прекратяване на правомощията на главния прокурор;

Реална съдебна реформа чрез структурни промени във ВСС;

Реформа в прокуратурата, която да гарантира контрол върху всичките й актове, засягащи пряко интересите на гражданите;

Реално електронно правосъдие с цел постигане на бърз и справедлив процес.

Икономика

Промяна на Търговския закон с цел правно обезпечаване на различните етапи във финансирането на стартиращи компании;

Данъчни стимули за стартиращи малки и средни предприятия, създаващи над определен брой работни места и отговарящи на определени условия;

Премахване на бариерите за правене на бизнес и постигане на интегрирана и съвместна дигитална среда за обслужване на граждани и фирми през една точка;

Изграждане на икономика на данните и отворените финанси;

Постигане на регионална децентрализация, създаване на регионални икономически зони и намаляване на фрагментацията на пазарите чрез насърчаване на конкурентоспособност;

Подкрепа на предприемачеството и изграждане на експортно ориентирана икономика;

Детайлно картографиране на местните ресурси по демографски и географски нужди;

Стратегия за хармонично развитие и мобилна свързаност на регионите с догонващо развитие;

Финанси

Постигане на фискална еквивалентност;

Привличане на висококвалифицирани кадри от чужбина в съответствие с нуждите на българската икономика и улесняване на процедурата на "сини карти";

Използване на зелени технологии за постигане на кръгова икономика;

Стремеж към намаляване на бюджетния дефицит в рамките на мандата, като към края му бюджетът да бъде балансиран;

План за капиталова подкрепа на малки и средни предприятия;

Въвеждане на програмно бюджетиране, базирано на анализ на разходи и ползи, осигуряване на по-добра прозрачност, отчетност и проследимост на публичните средства;

Данъчни стимули за инвестиции в производство, освобождаване от корпоративен данък при реинвестиране на печалбата на предприятията в производствени активи, и възможност за ускорена амортизация;

Увеличаване на прага на задължителната регистрация по ДДС на 165 000 лева;

Въвеждане на обратно начисляване на ДДС в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Биопроизводство" за осигуряване на конкурентно предимство на българските производители;

Фискална децентрализация, преотстъпване на част от приходите от корпоративен данък и данък от доходите на физическите лица в централния бюджет на общините;

Отмяна на облагането на лихви върху депозити и застрахователни плащания;

Връщане на максималния праг за бюджетни разходи - 36-38% от БВП;

Изграждане на прозрачна и достъпна до гражданите платформа за генериране на критерии за обществени поръчки, тяхното възлагане и изпълнение;

Изсветляване на дейността на Българската банка за развитие - прозрачност и приоритетно финансиране на малките и средни предприятия;

Реорганизация на Комисията за финансов надзор и развитие на капиталовия пазар.

Здравеопазване

Реформа на модела на здравеопазване чрез приемането на нов Закон за лечебните заведения и Закон за здравното осигуряване;

Създаване на електронно здравеопазване;

Премахване на модела "клинични пътеки" и замяна с диагностично-свързани групи;

Създаване на ефективно работеща доболнична амбулаторна помощ и общодържавна система за профилактика на социално-значимите за България заболявания;

Спешни мерки за промяна в правилата на работата на НЗОК;

Създаване на ефективна национална система за осигуряване на Спешна помощ с включено авиационно звено;

Спешни мерки за подготовка на лечебните заведения зa преодоляване на евентуална четвърта Covid-вълна.

Социална политика

Въвеждане на необлагаем минимум за всички трудещи се и данъчни облекчения за деца;

Подпомагане на млади семейства до трето дете на работещи и осигурени родители, както и студенти-родители;

Преизчисляване на пенсиите и гарантиране на минимален стандарт на живот и социална подкрепа към възрастните граждани;

Ефективно и прозрачно управление на капиталовия пенсионен фонд с цел повишаване на доходността и поетапно увеличение на процента на осигуровки към т.нар. втори стълб;

Социална подкрепа към хората с увреждания на база на техните потребности;

Образование

Запазване и доразвиване на институционалния експертен проектен потенциал в институциите, които администрират и създават наука;

Ефективна интеграция на малцинствените общности в образователния процес;

Учредяване на стипендии за студенти от малцинствата;

Строеж на детски градини, където е необходимо;

Прецизиране на текстове в Закона за висшето образование с оглед намаляване на броя на висшите учебни заведения у нас;

Увеличаване на академичния обмен на учещи между страните от ЕС и България;

Обособяване на научни клъстъри от образователни институции, които работят с общ академичен обмен;

Земеделие

Създаване на условия за развитие на семейно земеделие с цел формиране и запазване на средна класа на земеделски производители;

Реформиране на поземлените отношения с цел забавяне на концентрацията на производствен ресурс;

Осигуряване на възможност на браншовите организации да участват в процеса на вземане на решения относно политиките в сектор земеделие;

Подобряване на състоянието на ветеринарно-медицинското обслужване и промяна в модела на взаимоотношенията ветеринарен лекар - животновъд;

Преструктуриране на държавните горски предприятия и насърчаване на частната инициатива в българската гора с цел дългосрочно използване на нейните ресурси;

Стимулиране на биоразнообразието.


Новият списък с министрите на ИТН: Петър Илиев може да оглави МВР, Гроздан Караджов - транспорта

Кабинетите на ИТН се сменят, Петър Илиев остава

Кой е Пламен Николов - новият кандидат за премиер на "Има такъв народ"


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Kaufland

Kaufland събра 44 рецепти от деца за деца в книга. Стоичков украси коледните сладки на премиерата

Внучката на легендарния футболист е на корицата на "Моето първо кулинарно приключение"

14:35 - 11.12.2023
Живот

Руският патриарх обяви, че народът му живее в свободна страна

Патриарх Кирил призова руснаците да се молят за Владимир Путин

13:28 - 11.12.2023
Важно днес

Борисов пое ГЕРБ-София на ръчно управление

Смяна на ръководството след неуспеха на изборите

13:07 - 11.12.2023
Живот

Мъск възстанови акаунта на скандалния конспиративен теоретик Алекс Джоунс в Х

Мъск призна, че този ход ще бъде "финансово лош за X", но "принципите са по-важни от парите".

12:26 - 11.12.2023