Платформа за бийтбокс и система за следене на пътната мрежа: Европроектите на Лилана и Skiller

Лиляна Деянова (Лилана) беше задържана по Лилана остава в ареста, брат ѝ е с гаранция от 100 хил. лв заедно със своя брат Александър Деянов (известният бийтбоксър Skiller) и още двама търговски партньори. До момента тя продължава да се намира в ареста, докато брат й бе пуснат на свобода под гаранция от 100 000 лв. Попадането й под радара на прокуратурата стана месеци след като самата тя и съдружникът й Мартин Димитров подадоха сигнал до обвинението с твърдения за корупция в АПИ заради изпълнителите на тол-системата.

Разследването срещу Деянова се води заради предполагаеми нарушения по проекти на програма "Иновации и конкурентоспособност", чийто управляващ орган е под контрола на Министерството на икономиката.

Кои са фирмите, в които Лилана има участие? Колко от тях са бенефициенти или изпълнители по програмата? Каква е връзката на брат й с европейските фондове? Ето какво показва проверка в публичните регистри.


Лиляна Деянова (р. 1985 г., бивша водеща в ММТВ и певица) има участие в няколко търговски дружества, повечето от които са специализирани в разработването на софтуерни продукти, консултантска дейност и др.

Общата сума на финасирането, което са получили Лилана, брат ѝ и съдружните им от европейските фондове, е над 2 млн. и 700 хил. лева.

Деянова е мажоритарен собственик в "Интелинор" ООД (в съдружие с Мартин Димитров), едноличен собственик на "Пимпъл Иновейшънс" ЕООД, собственик на 50% от дяловете в "Е-фонд консулт" ООД (в съдружие с Таня Трайкова), управител на "Нованор" ООД (мажоритарен собственик Мартин Димитров), бивш съсобственик с 50% дял в "Нованор Груп" (прехвърлен е на съдружника й Мартин Димитров през 2017 г.), и член на съвета на директорите на "Телетол" АД, в което собственици са Милена Крумова, Мартин Димитров. "Телетол" е компанията, която беше избрана от АПИ за един от националните доставчици за тол-системата, но все още няма връзка със системата на пътната агенция.

Нейният брат Александър Деянов е едноличен собственик на "Скилър" ЕООД, чийто предмет на дейност според Търговския регистър включва множество активности - от звукозапис до консултантска дейност. Деянов е и бивш управител на дружеството "Техногоу" ЕООД, регистрирано в Монтана с предмет на дейност "провеждане на научни изследвания и технологично създаване и развитие на нови продукти и процеси в областта на физическата култура, производство и продажба на иновативни продукти и услуги, изследователска и развойна дейност, производство в областта на машиностроенето, информационните технологии, електрониката и нанотехнологиите, разработване на патентован дизайн за нови технологии за търсене; сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, незабранена от закона".

Три от компаниите, свързани с тях, са бенефициенти по програмата "Иновации и конкурентоспособност" - "Нованор", "Нованор груп" и "Скилър". Общото между проектите, които са спечелили, е избраният изпълнител на най-скъпите дейности - регистрираното във Великобритания дружество "Телерайз Лимитед".

"Телерайз Лимитед" е създадено през юли 2016 г. Негов собственик е Ася Йочева, бивша водеща в музикалната телвизия ММТВ и участничка в дуета "L. A." заедно с Лилана (известни с песента "Моето име").

Само един от проектите е санкциониран от управляващия орган - този, предложен от фирмата на Деянов "Скилър" ЕООД (прочетете повече за него по-долу).

Всички останали са изпълнени в срок и са получили одобрената безвъзмездна финансова помощ.

Според прокуратурата - фирмите-бенефициенти са купували един и същ софтуер от юридическо лице, регистрирано в чужбина, което не е осъществявало търговска дейност. Повечето от проектите датират от периода между 2017-2019 г.

Какво представляват проектите?

"Нованор" е бенефициент по два проекта на обща стойност малко над 1,9 млн. лв., с местонахождение в гр. Плевен (компанията е регистрирана в София).

Първият проект е „Внедряване на интелигентно софтуерно решение за автоматично идентифициране на проблеми по пътната мрежа Maplab Road Spectrum – иновация от Нованор ООД“ и се финансира по "Иновации и конкурентоспособност".

Сключването на договора е станало през януари 2017 г., а проектът е отчетен и приключен в края на 2018 г. Общата цел на проекта е пазарната реализация на иновативен продукт – софтуер за автоматично идентифициране на проблеми по пътната мрежа Maplab Road Spectrum. За постигането на посочената цел е трябвало да се реализират следните дейности: Придобиване на високотехнологично оборудване, придобиване на 2 вида специализиран софтуер, необходими за внедряването на продукта и разработване на пазарно проучване на възможностите за позициониране на Maplab Road Spectrum на пазара в САЩ.

Доставката на специализираното оборудване и на софтуера е изпълнена от компанията "Телерайз Лимитед", като отчетената от тази фирма сума е 1 358 800 лв.

Финансирането на проекта е следното:
- Собствено финансиране - 409 800 лв.
- Безвъзмездна финансова помощ - 968 200 лв. (средства от ЕС)

Общо изплатена сума: 966 910 лв.

Вторият проект на "Нованор" е формулиран като "Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД", изпълнен е за 8 месеца през 2017 г.

Проектът финансира въвеждане на единна система за управление на ресурсите в компанията - софтуерна система за подобряване на вътрешната комуникация и за управление на дейностите.

Отново изпълнител на одобрения проект е компанията "Телерайз Лимитед".

Финансирането на проекта е следното:

- Безвъзмездна помощ - 388 920 лв.
- Собствено финансиране - 166 680 лв.
- Общо реално изплатени суми - 388 080 лв.

"Нованор" е изпълнител на един проект по "Иновации и конкурентоспособност", по който бенефициент е компанията "Ай Си Ти Солюшънс". Целта на проекта е закупуването на "адаптивно-аналитичен софтуер за обработка на голямо количество данни с машинно самообучение" с цел повишаване на капацитета на компанията.

"Нованор" е спечелила договор за доставка на софтуера, като стойността му е оценена на 1 150 000 лв. 85% от тези средства са дошли от европейската програма, а останалите са от частната компания.

Проектът е изпълнен за 5 месеца между юни и ноември 2016 г.

Финансиране на проекта:

- Безвъзмездна помощ - 749 800 лв.
- Собствено финансиране - 400 200 лв.
- Общо реално изплатени суми - 749 800 лв.

"Нованор Груп"

Дружеството е бенефициент по един проект в програмата "Иновации и конкурентоспособност", озаглавен „Разработване на интелигентна информационна система за ранно оповестяване на земетресения "AlarmQuake”.

Проектът се ангажира с разработване на прототипна версия на иновативната система за ранно оповестяване на земетресения AlarmQuake чрез придобиване на софтуер за анализ на данни в реално време, и валидиране на прототипната версия на AlarmQuake.

Изпълнител на доставката на специализиран софтуер за анализ на данни в реално време е "Телерайз Лимитед", който сключва договор за 432 500 лв. с "Нованор Груп". Проектът е приключен и отчетен през 2018 г. Не е ясно какво се е случило с прототипа след изпълнението на проекта.

Финансиране на проекта:
- Безвъзмездна помощ - 389 476.80 лв.
- Собствено финансиране - 43 275.20 лв.
- Общо реално изплатени суми - 388 944.00 лв.

Александър Деянов и "Скилър" ЕООД

Компанията "Скилър" ЕООД печели проект по "Иновации и конкурентоспособност" през май 2017 г., като темата му е "Разработване на иновативна платформа за бийтбокс обучение и музикална бийтбокс транскрипция - BTL”.

Общата стойност на проекта е оценена на 434 500 лв., от които 10% би следвало да са собствено финансиране, а останалите да се получат по линия на европейската програма. Реално изплатени са 237 777.30 лв., но през януари 2019 г. управляващият орган е наложил 100-процентова финансова корекция по проекта - т.е. поискала е от бенефициента да върне всички получени средства по него. По случая се води дело по жалба на Деянов, като последното решение е от края на 2019 г. и с него ВАС връща делото за разглеждане от Административен съд-София град.

В проектното предложение се предвижда разрабоването на иновативен продукт “Платформа за бийтбокс обучение и музикална бийтбокс транскрипция - BTL”, като основният компонент представляващ иновацията е: Бийтбокс транскрипция BTL - което по своята същност е специализиран метод за интерпретиране на звуци в областта на бийтбокса.

Поръчката за софтуера отново се е паднала на "Телерайз лимитед", като заложената прогнозна стойност на платформата е 377 500 лв. Останалите средства (малко над 50 000 лв.) са предвидени за изработване на иконономическа, финансова и техническа оценка на продукта, изработване на информационна табела и изработване на пазарен анализ и маркетингов план за реализация на продукта.

Финансиране на проекта:

- Безвъзмездна финансова помощ: 391 050 лв.
- Собствено финансиране - 43 450 лв.
- Общо реално изплатени суми - 237 777.30 лв.

Съдружникът на Лиляна Деянова в няколко компании Мартин Димитров е управител на фирмата "Евро Къстъм" ЕООД, рег. в Монтана със собственик Милка Карагеоргиева. Дружеството е спечелило проект "Насърчаване на предприемачеството чрез пазарна реализация на услуга по разработка на доклади, анализи и информационни хранилища чрез събиране на данни от потребители на умни устройства за дома", който е договорен през май 2019 г. и предстои да бъде приключен през май 2020 г.

"Проектът представя идеята за пазарна реализация на услуга по разработка на доклади, анализи и информационни хранилища чрез събиране на данни от потребители на умни устройства за дома. На базата на прилагане на “ad hoc” метод за получаване на данните чрез разработката на функционален програмно приложен интерфейс, ще бъдат създавани структурирани данни, които ще са основен източник на научни доклади и информационни хранилища с висока добавена стойност. Услугата ще бъде предназначена за научни организации и предприятия, които споделят данните си и разработват технологии за “умни домове”, с цел идентифициране на модели в поведението на потребителите за подобряване на търговските предложения на компаниите и създаване на продукти или услуги с добавена стойност за потребителите", гласи описанието му.

Обявена е тръжна процедура за доставка на сървърно оборудване, но не е посочен изпълнител по тази дейност. До момента няма изплатена сума, но потенциалната безвъзмездна помощ е в прогнозен размер 199 922 лв. Общата стойност на проекта е 249 903 лв.

През 2015 г. компанията "Декарт" - собственост на дружества, свързани с Васил Божков - спечели проект на АПИ за разработване на софтуер за актуална информация за пътната обстановка в страната. Създаването на приложението LIMA заедно с 3-годишната поддръжка на системата са стрували 750 000 лв., като парите са дошли от обществена поръчка, финансирана от програмата "Техническа помощ" на ЕС. През 2015 г., когато софтуерът беше пуснат в готова форма, Лиляна Деянова и Мартин Димитров бяха хората, които го презентираха пред медиите (името на услугата представлява абревиатура от първите букви в имената на двамата партньори). Според предварителната информация за разследването срещу Деянова - прокуратурата проверява и евентуална връзка с дейността на Васил Божков.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

ПП-ДБ са поискали среща с Румен Радев, за да "обсъдят актуалната политическа обстановка"

Това става ясно от публикация в профилите им в социалните мрежи.

18:58 - 14.07.2024
Важно днес

Илхан Кючук: Дълбочината на кризата в ДПС предполага много по-силно оперативно участие на Доган

Кючук отхвърли спекулациите, че е сред "подготвяните" за нов лидер начело на Движението с думите, че "това не седи на дневен ред".

18:01 - 14.07.2024
Живот

Принцесата на Уелс се появи на Уимбълдън за финала на мъжкия тенис турнир

Това е втората ѝ публична поява след операцията на корема и поставената диагноза рак по-рано тази година. 

16:27 - 14.07.2024
Важно днес

Затвориха автомагистрала "Хемус" в посока Варна – Шумен заради пожар

Видимостта в района е силно затруднена.

15:52 - 14.07.2024
Важно днес

Арестуваха американския рапър Уиз Калифа след концерт в Румъния

Срещу него вече има повдигнато обвинение за незаконно притежание на "високорискови наркотични вещества".

15:17 - 14.07.2024
Живот

Холивудският актьор Еди Мърфи се венча за дългогодишната си годеница Пейдж Бътчър

Това е вторият брак за Мърфи и първият за Бътчър.

14:42 - 14.07.2024
Важно днес

Може ли Хасан Азис да е следващият лидер на ДПС? Спекулациите се засилват

Хасан Азис е член на централното ръководство на ДПС - именно Централното бюро трябва да реши какво ще се случи с поисканите от Ахмед Доган оставки.

13:36 - 14.07.2024
Важно днес

Български партии реагираха след стрелбата срещу Доналд Тръмп

Републиканският кандидат за президент Доналд Тръмп беше прострелян в ухото по време на предизборен митинг в събота.

12:46 - 14.07.2024
Важно днес

Буря отмени най-големия музикален фестивал в Словакия, има ранени. Вижте хронологията

На фестивала, който се провежда близо до летище Тренчин в северната част на страната, са присъствали близо 30 000 души.

11:18 - 14.07.2024