Владислав Горанов стана частен финансов консултант

"Трилема Кансълтинг" е новото работно място на бившия министър

13:25 - 17.08.2020