Снимка: © Getty Images

Конституционният съд потвърди досегашната си практика в тълкуване на конституцията, като излезе с решение, че понятието "пол" в основния закон се използва само в биологичния му смисъл. 

Делото, по което КС се произнесе, беше образувано по искане на гражданската колегия на ВКС, което трябваше да установи дали в България е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалните хора - например при вписването му в документ за самоличност

"Конституционният съд намира, че на поставения тълкувателен въпрос следва да се отговори, че понятието „пол“ в българската Конституция е възприето единствено в неговия биологичен смисъл. Начинът, по който държавните органи в системите на различните власти ще приложат това решение на Съда при осъществяване на своите функции, ангажира тяхната конституционна и законова компетентност, но при зачитане на даденото от Конституционния съд задължително тълкуване, според което в Конституцията на Република България (а следователно - и в българското право, чиито фундамент е именно Конституцията), понятието „пол“ като обуславящо личния и семейния статус на гражданите има само биологично съдържание", се казва в решението на КС. 

Гласовете "за" са общо 11, а против е бил съдия Георги Ангелов, който е написал и особено мнение. Филип Димитров е написал свое становище по част от мотивите. 

КС изрично посочва, че "не отправя обвързващи предписания до отделните власти относно уреждането на правното положение на транссексуалните лица и конкретно – на законодателната власт относно създаване на определена законова уредба, признаваща правото им на полово самоопределяне". 

Съдът не се ангажира и с въпроса дали е нужно да се гарантира правото на равно третиране на транссексуалните лица и защита от дискриминация, а се концентрира само на това какво се има предвид с конституционното понятие за "пол". 

КС цитира няколко свои решения - едно от които е и по допустимостта на ратификацията на Истанбулската конвенция - за да обоснове тезата си. Съдът приема, че "не е налице такава фундаментална промяна в обществените отношения, която да е основание КС да отстъпи от разбирането си..., според което конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид". 

"Съдът намира, че половото самоопределяне може да е основание за промяна на вписания в актовете за гражданско състояние пол единствено в граничната хипотеза, при която поради отклонения от типичните комбинации на половите хромозоми (ХХ при жените и ХY при мъжете) лицето притежава отличителни полови белези и на двата пола и следователно половата принадлежност не е биологично детерминирана (състояние, което се определя като „интерсексуално“), поради което такава промяна не би била в противоречие с вложеното в Основния закон разбиране за пола, основаващо се на половата бинарност", се казва в решението. 

Отново обаче топката е прехвърлена на парламента и на съдилищата за формиране на преценката "дали действащото българско законодателство съдържа необходимата за целта нормативна регламентация". 

"При отсъствие на законова уредба по въпроса единствено законодателят в лицето на Народното събрание е компетентен да вземе решение за необходимостта от такава и нейното конкретно съдържание- включително относно критериите, въз основа на които се вписва пола на интерсексуалните лица в актовете им за раждане", се казва в тълкувателното решение. 

Именно това е довело до специалното становище на Филип Димитров, който приема общата формула на диспозитива, но казва, че "преценката на компетентните органи и в частност на съда за степента на налични или предизвикани промени в биологичните характеристики на пола не може да се изчерпи с наличието на ХХ или XY хромозоми". 

"...би било полезно Конституционният съд да подчертае в мотивите си, че настоящето тълкуване не преклудира възможността на компетентните органи и в частност на съда да преценява кои оперативно или хормонално предизвикани изменения в достатъчно изявена степен променят този биологичен набор от характеристики, сред които хромозомите са основен, но не единствен определящ белег и въз основа на това да приемат решения, чиито правни последици трайно предефинират половата идентичност", пише той. 

Пълния му текст с добавките от становищата на редица организации, институции и юристи, може да се види тукАко нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

всичко от деня

Нинова: Не сме се договаряли нито да съм първи председател на НС, нито да има ротация

"Нито едно от имената, които се спрягат за министри от БСП, не отговаря на истината"

Фаворитите за най-добър филм на "Оскари" 2022

10 предложения, които могат да попаднат сред номинираните

Всички ученици ще могат да се върнат в клас от 6 декември

Стойчо Кацаров ще издаде нова заповед

Комисията на Цацаров проверява кмета на "Красно село" за лично облагодетелстване

КПКОНПИ чака Росина Станиславова да им предаде нужните документи

Алек Болдуин дава първо интервю след фаталния инцидент: "Не съм натискал спусъка"

Интервюто по ABC ще бъде излъчено в петък от 3 ч. наше време

Проверка откри дефекти при ремонта на мантинели на АМ "Струма"

Институтът за пътна безопасност засече серия от нарушения в поставянето на обезопасителните елементи

WTA спря всички тенис турнири в Китай заради режима: "Пен Шуай е по-важна от бизнеса"

Президентът на асоциацията Стив Саймън реши да наложи мярката с незабавен ефект