Софийският университет "Св. Климент Охридски" ще признае оценките от матурите като конкурсни изпити за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. 

Само три изпита ще се проведат по стария ред - химия и биология , с които ще се влиза в специалностите "Медицина", Фармация", и математика II, с който се кандидатства за специалностите във Факултета по математика и информатика, Физическия факултет и Стопанския факултет. 

За първи път кандидат-юристите ще могат да постъпят в университета само по оценки от матурите по български език и литература, заедно с общия успех от дипломата за средно образование. 

За да влезе в сила последната промяна, ще трябва да се измени наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност "Право". В нея се посочва, че бъдещите юристи трябва да положат писмени конкурсни изпити, които "проверяват нивото на нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите". 

Очавка се МОН да предложи промяна в наредбата до края на седмицата. 

Кандидат-студентите, които до този момент не са подали заявления за явяване на изпит, могат да се регистрират в срок до 10 юни 2020 г. единствено чрез електронизирана система на адрес: https://online.uni-sofia.bg с линк от главната страница на Университета – http://www.uni-sofia.bg.

Подалите заявления за отменени кандидатстудентски изпити ще бъдат обезщетени чрез електронно генерирани поименни ваучери с левовата равностойност на заплатената такса. Електронните ваучери могат да се използват като средство за заплащане на такси за подаване на заявления за явяване на кандидатстудентски изпит или за подаване на документи в електронизираната система. Средствата от неизползваните електронни ваучери ще бъдат възстановени след края на кампанията.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Прочети