Един от най-сериозните ефекти върху България от Covid-19 е промяната на работните навици заради внезапното преминаване към режима на т.нар. home office. Според данни на Евростат - през 2019 г. България е била на последно място по ниво на заетите хора, които изпълняват трудовите си задължения от домашни условия (0,5% на фона на средно 5,4% за целия ЕС).

Извънредното положение - а и личните притеснения от Covid-19 - принудиха стотици работодатели да организират служителите си в дистанционна форма на работа. Изследване на НСИ, публикувано в края на април показва, че 28% от бизнеса е предприел тази стъпка, за да продължи да функционира в условията на пандемията.

Какво се променя след края на извънредното положение и началото на новата фаза "извънредна епидемиологична обстановка"?

Заповедта на здравния министър Кирил Ананиев от 14 май казва, че "всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работата на служителите си (надомна работа / работа от разстояние)".

С други думи - режимът за офисите, които бяха затворени по време на извънредното положение, не се променя.

Фирмите, които могат да си позволят да функционират без физическото събиране на служителите в общи помещения, би трябвало да удължат тази мярка поне до 14 юни 2020 г.

Ако това е невъзможно?

Не всеки бизнес може да работи в подобни условия. Дистанционната работа е практически неприложима за голяма част от работещите в сферата на транспорта, производството, държавната администрация, търговията на дребно, туризма или други дейности, които изискват лично присъствие на работното място - заповедта на Ананиев посочва следните изисквания:

- дезинфекция съгласно конкретен алгоритъм (вижте по-долу);

- недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и др.);

- инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода, дезинфектант;

- създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м.

- осигуряване на лични предпазни средства за персонала в зависимост от спецификата на работата и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).

Колкото до наблюдението на служители със симптоми на заболяване - не се поставя изрично условие на работодателите да правят задължителен скрининг на температурата преди влизането на работниците.

Как работим, ако се налага да обслужваме клиенти?

При непосредствено обслужване на клиенти, при което дистанцията от 1,5 м е невъзможна, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем.

По изключение се допуска обслужването на клиенти без такива средства, ако са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

Това изискване важи например за продавачите в магазини, фризьорите, банковите чиновници и др.

Всички собственици и управители на обекти, които предоставят услуги на гражданите, са длъжни да спазват още няколко изисквания:

- да осигурят 1,5 м дистанция между клиентите си в помещенията, в които се предоставят съответните услуги (вкл. между масите в заведенията на открито).

- да осигурят дезинфектант за ръце на входа на обекта.

- да контролират броя на влизащите клиенти, за да не се допусне струпването на хора

- да поставят на видно място информационни табели или да информират по друг начин потребителите за задължението им да спазват физическа дистанция, хигиена и да носят маски на лицето при посещението на съответния обект.

Трябва ли да нося маска в офиса?

Задължението за носенето на предпазна маска важи само за хората, които се намират в закрити обществени места или за персонала, който обслужва клиенти в откритите търговски зони на заведенията.

Заповедта на МЗ дефинира "обществени места" като "общодостъпни за всяко лице места като обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, молитвени храмове, места, на които се предоставят обществени или други услуги".

С други думи - ако работите в частен офис, който не е отворен за свободен достъп на външни лица и в който има поне 1,5 м разстояние между служителите, няма необходимост да носите маска.

Колко често трябва да дезинфекцираме работните помещения?

Работодателите, чийто бизнес не може да премине към дистанционна форма, трябва да се снабдят с дезинфектант, разрешен от Министерството на здравеопазването. Препоръчително е да се избере такъв препарат, който постига ефективност за кратко време (до 15 мин).

За всеки обект трябва да се определят "критични точки" за дезинфекция - повърхности, свързани с поток на хора, често докосвани повърхности като бюра, чинове, дръжки на врати, прозорци, ръкохватки в градски транспорт, ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, гишета, телефони, тоалетни чинии, мивки и др.

Тези критични точки се дезинфекцират периодично всеки ден.

В заповедта на Ананиев не се посочва колко пъти на ден трябва да се организира почистването на помещенията, но в Новите правила за бизнеса: Дезинфекция 2 пъти на ден, временно отстраняване на работници с грипоподобни симптоми от периода на извънредното положение се казваше, че работодателите са длъжни да организират дезинфекция най-малко 2 пъти в рамките на работния ден или след всяка смяна.


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Бесарабски българин е загубил съпругата и детето си при руския обстрел в Одеса

При нападението са загинали още 2 деца

15:05 - 03.03.2024
Важно днес

Радев заговори срещу "проповедниците на нихилизма и разделението" на връх Шипка

На фона на руски знамена Радев видя "прогонване на лепкавата политическа мъгла от върховете на българското минало"

13:41 - 03.03.2024
Важно днес

Хепи-соцът като атракцион за всеки национален празник

С "Чавдар" и "Икарус" на Трети март?

13:35 - 03.03.2024
Важно днес

Тръмп изпревари Ники Хейли в още три щата преди "Супер вторник"

Дали Тръмп ще остане единственият кандидат за номинацията - ще се реши на 5 март

09:12 - 03.03.2024