Ангел Лафчиев от SAP: В нашата компания "да" е "да", а "не" е "не"

Ангел Лафчиев e мениджър „Дизайн“ в SAP Labs България - развойния център на немския софтуерен гигант. На тази позиция e сравнително отскоро, но в SAP започва преди повече от 20 години. Всъщност още преди софтуерният гигант SAP да забележи и да закупи една малка стартъп компания (както сега е модерно да се казва) на едни българи-ентусиасти, които живеят в Германия. Тогава, преди повече от две десетилетия, придобивайки тази сравнително малка компания, SAP стъпва на българска почва с развоен екип от 60 души.

„Оттогава се развивам в различни роли, но те все са около „не-софтуерните“ части на софтуерния продукт“, казва Ангел.

Първите му отговорности са на технически документатор и оттогава допринася в различни роли за лесното, приятно и оптимално използване на софтуера на SAP.

Ангел има бакалавърска и магистърска степен по Компютърни науки от СУ „Св. Климент Охридски“ и е практикуващ бизнес коуч в компанията.

Сибина Григорова: Може ли да ни обясните какво значи мениджър „Дизайн“?

Екипът ми се занимава с дизайн в две направления. Едното е всичко, което наричаме "look and feel” на софтуерното приложение – това, което виждаме, начинът, по който взаимодействаме, кликаме, попълваме, преминаваме през екрани, постигаме определена цел или решаваме определена задача.

Другата част на дизайна са всички текстове, цялата информация в и около продукта, която помага на потребителя да работи по най-добрия начин.

Това включва вграден help/support в потребителския интерфейс, включва и документацията, която публикуваме на отделен help портал, различни видеа с инструкции – сега младото поколение обича по-бързо и по-нагледно да си решава проблемите.

Асен Григоров: Повече дизайн означава повече графика ли? Или повече логика?

Имаме колеги, които правят и осигуряват и графичната/визуалната част, така че да е налице една корпоративна идентичност - когато погледнеш приложението, да знаеш, че това е приложение на SAP.

Специално моят екип обаче е концентриран повече върху логиката или т.нар. interaction design. Това е дизайн на взаимодействието. Трябва да преценим какъв да е изгледът, за да знае клиентът къде и какво да цъкне, да е в състояние да се ориентира. Не трябва да е претрупано, за да не се обърка и затрудни, нито да е прекалено опростено и схематично.

Целта ни е да е максимално интуитивно, а там, където не може да бъде съвсем интуитивно, идва help документацията. Идват видеата, статиите, защото това са все пак технически продукти и нашият екип работи по облачната платформа на компанията.

Работата ни е цялостен процес, в който се подхожда почти научно – започва се с изследвания на потребителските нагласи.

Асен: Вие ли правите тези изследвания, цялото това know-how на SAP ли е? Вие ли сте „учителите“, или имате други учители?

И се учим, и ние сме учителите. Основната ни задача е да свържем нуждите на клиентите с целите на продукта, да намерим тази симбиоза и да я пресъздадем в дизайна. В началото са разговорите с клиентите и от друга страна - с нашите експерти и архитекти, които правят дизайна.

Екипът ни е от 30-тина човека. Целият SAР Labs България e над 1300 колеги.

Сибина: Виждали ли сте се всички на живо?

Да, разбира се – в рамките на екипа ни. Цялата компания все още не сме, тъй като в последната година-година и половина имаме и сериозен растеж. Наехме хилядния си колега, когато пандемията беше вече започнала.

Наистина тази ситуация е предизвикателство, но като цяло поддържаме добра връзка благодарение на техническите средства, както с вас сега (бел. р. срещата ни е онлайн).

Асен: Въпросът е дали търсите хора активно, дали се налага експанзия в екипа?

Търсим. Разрастваме се. Пропорцията между дизайнери и developers далеч не е идеалната. Има някои световни практики, в които се стига до един дизайнер на седем, осем - до десет разработчика/developers. Разбира се, това е в други продукти, които са по-скоро до крайния потребител. Но дори и в такива по-високо технологични продукти като нашите, тенденцията е все повече да се опростява, да става по-лесно.

Представете си приложение за телефон и какъв е периодът от внимание, което ще отдели един потребител, инсталирайки го. А ако нещо не му хареса, може би просто ще го махне и ще инсталира следващото.

Това по-скоро не важеше за enterprise софтуера и за тези специализирани технологични продукти, които са в нашата сфера на дейност. От друга страна, все повече и не чак толкова високоподготвени и квалифицирани кадри работят със софтуер.

Така че този софтуер трябва да е все по-широко достъпен. Искаме да стигаме до все повече потребители, да сме полезни на все повече хора.

Асен: Как се развива пазарът на труда във вашия бизнес? Преди 15-тина години, като кажеш компютърен инженер, програмист, е все едно да кажеш, че някой говори с Господ. Сега като че ли изглежда все повече business as usual.

Всички изследвания показват, че ще има все повече и по-голяма необходимост от IT специалисти, недостигът им не е само проблем на България. Търсенето надвишава предлагането, затова се променят и еволюират и средствата, с които работим.

Средата за разработка (там, където се пише кодът) беше много високоспециализирана, необходима беше последваща компилация, така че да излезе някакъв резултат. Сега този тип среди за разработка стават все по-достъпни и все по-приложими. Например те се използват активно от т.нар. citizen developer – това е специалист, който създава приложения, като използва визуално-интерактивни подходи и средства, без да пише директно код самостоятелно. Този тип специалист не е завършил Факултет по математика и информатика, но в същото време той има достатъчно добри технологични познания и култура.

Сибина: Имате ли хора, които са работили в съвсем друга сфера и са се преквалифицирали в средата на живота си или в началото на кариерата си?

Имаме, да. Особено в моя екип. Истината е, че за дизайнерите доскоро нямаше подходящи специалности. И в момента има на две-три места - “Графичен дизайн” в Нов български университет например, но това е пак графичен дизайн, а не е този interaction design, който правим, така че основно се учим в движение.

Във фирмата ни има страхотни възможности за обучение.

Другата част на работата на моя екип, както стана дума, е документацията по инструкциите. Това също е една цяла професия, която изобщо липсва като дисциплина в университетите в България. Затова ентусиасти от моя екип подготвиха и предлагат такава изборна дисциплина на магистрите във ФМИ на Софийски университет.

Асен: Как оставате конкурентни на пазара на работодателите, защото както казахте, търсенето е по-голямо от предлагането? Сега например, ако аз търся и вие търсите, къде се състезаваме - в това кой ще предложи по-високо заплащане ли?

Наистина пазарът е доста наситен откъм търсене. Аз вярвам, че колегите, които започват, и най-вече тези, които остават, не ги задържат само парите. В SAP имаме много добра гъвкава програма и за допълнителни придобивки, но наистина мисля, че надхвърляме това.

Ние сме компания с цел. Не знам дали всички компании са така, гордея се, че работя за такава.

С цел да направи живота на хората по-добър - не само на фирмите, които са ни клиенти. Това дава смисъл и допълнителна мотивация.

Асен: Какво означава дизайнът на един продукт да е много добър?

Добрият софтуерен дизайн е този, който отговаря на редица характеристики, сред които са достъпност, консистентност, естетичност и минимализъм, адаптивност, съотносимост със заобикалящия ни физически свят, бранд идентичност и други. Постигаме това, като взаимодействаме с реални и потенциални потребители, с които валидираме и адаптираме проекто-дизайните си.

Дизайнът на нашите продукти не се отличава с нещо изключително, визуално забележително и шарено, а със своята логика и с тази интуитивност, която помага задачите да се изпълняват най-лесно и най-бързо.

Дизайнът, който виждат крайните потребители, е дизайнът на крайните приложения, които правят вече нашите клиенти. Потребителите на нашата облачна платформа са програмисти. Те пишат крайните приложения, но все по-голяма част от тези програмисти не са класически програмисти, а специалисти, които ползват нашите готови инструменти, чрез които много по-лесно се оформя дизайнът и се прави приложението за крайния потребител.

Асен: Направи ми впечатление, когато започнахме разговора, а и от комуникацията по мейл - преди да стигнем до това интервю, че много говорите за роли. Защо? Малко театрално звучи.

Такова е възприятието ми, това са наистина роли. Например аз - в ролята си на мениджър, помагам на моите колеги, дори им служа. Не се чувствам в някаква по-височайша позиция, така че това са роли.

Ролите са важни в екипите. Градивната единица на компанията са екипите, които работят по даден проект и в тях участват хора в най-различни роли - ролята на програмист, на product owner – този, който отговаря и раздава задачите, планира. Има архитект, отговорник по качеството, дизайнер, документатор, както и други. Затова така сме свикнали да се изразяваме. Много често в информационните технологии и в нашата сфера заимстваме и ползваме думи от реалния живот. И защо не. Нали виртуалното все повече се слива с реалното.

Сибина: Доколко има търсене сред служителите да сменят полето на действие, да сменят ролите, да работят в една сфера и след това да се преместят някъде другаде, да научат нещо ново?

Това е много важно, стимулира се и е част от културата на компанията. Човек може да расте не само вертикално, но и хоризонтално, сменяйки такива роли.

Той може и един вид да се раздвои - да знае, че е еднакво ценен и като експерт, и като мениджър на екип. В нашата компания тези неща са прозрачни – дори нивата на заплащане се знаят. Знае се, че един старши експерт или архитект печели не по-зле от един мениджър. И това наистина стимулира всеки да се развива и заеме своето място там, където би разгърнал потенциала си и би бил най-ценен.

Сибина: Има ли хора, които не искат да се връщат в офиса и какво правите с тях?

В момента подхождаме доста демократично. Подготвяме се за завръщането в офиса един ден, но и за хибридния начин на работа. Сондираме мнения, правим работилници/workshops, свързани с гъвкавия модел на работа, в които работилници всеки от екипа изказва мнението си.

Обсъждаме каква би била работата, след като се завърнем, кой колко често иска да работи в офиса и така.

Залагаме много на свободата. Колегите знаят добре, че това е един вид комфорт, всеки трябва да прецени за себе си. Вече имаме и страхотен нов офис, за пръв път сме със собствена офис сграда и сме много щастливи и ентусиазирани да си направим дизайна - и там всичко е дизайн (смее се).

Асен: В кръга на шегата, но най-четените статии от една-две години са – еди-коя си страна въвежда 4-дневна работна седмица. Хората сякаш не искат да работят много, искат да работят умерено.

Сигурно е така. Засега не знам за такива изгледи за 4-дневна работна седмица, но гъвкавостта при нас наистина е голяма. Особено след началото на пандемията.

Щом не искат много да работят и стават по-ефективни и по-резултатни с гъвкавото работно време, няма проблем. Ние сме knowledge workers. Мисля, че още Питър Дракър (бел. р. специалист по теория на управлението) е дефинирал нещата. Няма как да броим дали днес сме произвели два или три чифта обувки. В нашата работа се разчита на резултатите, а не на работните часове.

Сибина: Личи ли си, че сте немска компания, как мислите?

Личи си, да. Това ме е оформяло и личностно, тъй като е моят професионален опит от самото начало – немска компания, с ясни правила, с откритост. И наистина в SAP като кажеш “да”, “да” е “да”, “не” е “не”. Същевременно сме интернационална компания. Една от мечтите на нашите основатели, която е реализирана преди години, е да се работи постоянно там, където грее слънцето.

Ние се разпростираме от Шанхай до Сан Франциско и всичко по средата. Имаме голямо представителство и наистина сме around the clock.

Сибина: Имате ли футболен отбор?

О, да! Имаме футболен отбор, който постигна доста добри успехи и участваше в локални турнири за отбори в ИТ компании. По обясними причини сега не могат да играят редовно, но вярвам, че колегите продължават да се събират. Имаме и доста други такива дейности за колеги, както и клубове по интереси.

Сибина: Сега новата дума е sustainability - всичко, което е свързано с екология. Работите ли по решения, свързани със зелената тема?

Да. И то още преди да се заговори за зелената тема като за бизнес. Смея да твърдя, че всички тези решения първо ги изпробваме при нас в SAP. Имаме например решения, мерещи въглероден отпечатък и редица други параметри, които наистина дават една осъзнатост на ежедневна или ежечасова база за това какво се случва.

Има и много други в областта на работната среда, безопасност, условия на труд в най-различни индустрии, но това със sustainability знаем, че засяга всеки един жител на планетата. Напоследък в SAP разработваме много интересни решения – например, една рок банда може да изчисли какъв ще е въглеродният ѝ отпечатък по време на концерт или турне: дали да си носят цялата техника със самолети и тирове, после на стадиона. Нещо повече – какво ще се случи, когато техните фенове отидат там - наистина ли ще бъдат осъзнати, какви са опциите да пътуват, как да се придвижат, къде да отседнат, ако искат да допринесат за зелената кауза.


IT-гигантът SAP си купи офис сграда в София за 50 млн. евро


Ако нашият сайт ви харесва, можете да се абонирате за седмичния ни нюзлетър тук:

Важно днес

Простреляното с въздушна пушка дете е в стабилно състояние след операция

Пострадалото дете беше докарано с военен хеликоптер от Враца в София

10:41 - 15.04.2024
Важно днес

Кирил Петков: Компроматите срещу Борисов и тези срещу Коцев идват от едно и също място

Снимките с пачките на Борисов от преди години са извадени от същите служби, които той не иска да реформира днес, коментира Петков

17:54 - 14.04.2024