Женският парадокс със заетостта и заплащането 

Заетостта при жените е по-висока отколкото при мъжете, но заплащането продължава да е чувствително по-ниско

13:36 - 08.03.2023